Yrke kontorrengjører

Kontorrengjørere opprettholder rensligheten og funksjonen til ulike bygningstyper, som kontorer, sykehus og offentlige institusjoner. De utfører rengjøringsplikter som feiing, støvsuging og mopping av gulv, tømming av søppel og kontroll av sikkerhetssystemer, låser og vinduer. Kontorrengjørere sjekker klimaanlegg og varsler rette vedkommende ved feil eller mangler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Renholdsbransjens helse- og sikkerhetstiltak

  Proaktive og reaktive metoder som brukes i renholdsbransjen for å ivareta helse og sikkerhet for alle arbeidstakere og tredjepersoner.

Ferdigheter

 • Fylle på med toalettartikler

  Sørge for at toalettartikler som såpe og toalettpapir alltid er tilgjengelige for kundebruk.

 • Sortere avfall

  Manuell eller automatisk sortering av avfall ved å dele det inn i de forskjellige elementene.

 • Rapportere store bygningsreparasjoner

  Varsle overordnede eller ledere om behov for større reparasjoner eller justeringer av bygningen.

 • Utføre mindre reparasjoner på bygningssystemer

  Foreta mindre reparasjoner og justeringer av varme-, kjøle- eller VVS-rørsystemet eller andre elektriske systemer.

 • Rengjøre bestemte områder manuelt

  Rengjøre bestemte områder for hånd, særlig hvis overflaten er liten eller vanskelig å komme til, slik at den eneste måten å rengjøre slike områder på er manuelt.

 • Administrere rutineavfall

  Behandle rutineavfall nøye ved rengjøringsaktiviteter og sørge for at innsamlingsstedet og de omkringliggende områdene holdes rene til enhver tid.

 • Betjene gulvrengjøringsutstyr

  Sette opp, vedlikeholde og betjene roterende, sugende og skyvbare vaskeinnretninger og annet utstyr for gulvrengjøring for å rengjøre tepper og skrubbe harde gulv.

 • Rengjøre glassflater

  Bruke rengjøringsprodukter for å rengjøre glassflater, særlig vinduer.

 • Rengjøre overflater

  Desinfisere overflater i samsvar med sanitærstandarder.

 • Vedlikeholde rengjøringsutstyr

  Rengjøre og vedlikeholde utstyret og materialet som brukes til rengjøring.

 • Rengjøre byggulv

  Rengjøre gulv og trapper i bygninger ved å feie, støvsuge og moppe dem, i samsvar med hygieniske og organisatoriske standarder.

 • Installere møbler i bygningen

  Flytte og organisere møbler, for eksempel stoler og bord, for å gjenopprette det opprinnelige utseendet etter et arrangement eller møte, eller for å forberede seminarer eller møter.

 • Vedlikeholde fasilitetens sikkerhetssystemer

  Sikre at det finnes egnede og funksjonelle sikkerhetssystemer, inkludert alarmsystemer, brannalarmer, sprinkleranlegg og nødutganger.

 • Rengjøre byggfasade

  Utføre rengjøringsaktiviteter på hovedfasaden til en bygning ved hjelp av egnet utstyr ut fra bygningens kompleksitet og høyde.

 • Informere om toalettfeil

  Rapportere til de berørte tjenestene når toalettet ikke fungerer som det skal, eller når tilknyttet utstyr er ødelagt, og feste «I ustand»-skilt på de aktuelle avlukkene.

 • Utføre støvtørkingsaktiviteter

  Fjerne støv fra møbler, rullegardiner og vinduskarmer ved hjelp av egne støvkluter eller håndrengjøringsartikler.

 • Betjene vaktmesterverktøy

  Bruke vaktmesterverktøy og -utstyr som gulvbuffere, støvtøy, støvsugere og kjemiske rengjøringsløsninger.

 • Vedlikeholde beholdningen av rengjøringsartikler

  Følge opp lageret av rengjøringsmidler, bestille nye artikler når lageret er tomt, og følge nøye med på bruken av dem for å opprettholde en konstant tilførsel.

 • Utføre rengjøringsaktiviteter på en miljøvennlig måte

  Utføre alle rengjøringsoppgaver på en måte som fører til minst mulig skade på miljøet, følge metoder som minsker forurensning og sløsing av ressurser.

 • Følge organisatoriske retningslinjer i renholdsbransjen

  Anvende og følge alle protokoller eller retningslinjer som selskapet har beskrevet, i ditt særlige rengjøringsområde. Det kan også innebære å til enhver tid bruke den uniformen eller plagget man har fått tildelt, eller å bruke særskilt utstyr eller materialer.

 • Vedlikeholde standarder for personlig hygiene ved rengjøring

  Sørge for å være ren og velstelt og ha på verneutstyr ved utførelse av rengjøringsaktiviteter, i henhold til helse- og sikkerhetsprosedyrene som gjelder for oppgaven eller organisasjonen.

Source: Sisyphus ODB