Yrke kontrollør, togtrafikk

Kontrollører, togtrafikk bruker signaler og punkter som hjelper med å sikre at tog kjører trygt og i henhold til tidsplanen. De betjener dette fra en signalboks for å styre rekkefølge og bevegelse av tog og sørge for sikkerheten til enhver tid. De er ansvarlige for å overholde sikkerhetsstandarder når tog kjører som vanlig, og også ved redusert drift eller i nødsituasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Signalboksdeler

  Kjenne til og forstå strukturene som er plassert ved siden av jernbanespor, kjent som signalbokser, formtilpassede tårn, signalstillverk, hvor signaler, punkter og annet utstyr kontrolleres fra.

 • Signalbokser

  Ulike typer signalkasser, f.eks. eldre signalkasser som bruker spaker og manuelle innretninger, signalkasser med LED-baserte panel, og integrerte elektroniske systemer.

 • Togmekanikk

  Ha grunnleggende kunnskap om mekanikken som er involvert i tog, forstå de tekniske aspektene og delta i diskusjoner om tilknyttede temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Togruter

  Kjenne til hovedtogruter og raskt kunne søke i relevante opplysninger for å svare på kundespørsmål. Gi råd om potensielle snarveier og alternativer for reiserute.

 • Moderne strømsignalanlegg

  Forstå tradisjonelle og moderne signalanlegg. Betjene signalanlegg for jernbaner.

Ferdigheter

 • Administrere togarbeidstimeplan

  Administrere togarbeidstimeplanen som viser hver bevegelse på jernbanenettet. Forberede ankomst og avgang for hvert tog, mellomliggende punkter og egnede passeringspunkter.

 • Styre driftssikkerhet på tog

  Føre tilsyn med all virksomhet i et definert område som en del av en gruppe som styrer driftssikkerheten og togtjenestene i et bestemt geografisk område.

 • Skrive varslingsrapporter

  Skrive nøyaktige meldinger og rapporter om signaliseringsprosedyrer og sikkerhetsprosedyrer. Føre protokoll og registre over hendelser.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Vedlikeholde jernbanesignalutstyr

  Teste, betjene og vedlikeholde jernbanesignalutstyr, som strømbrytere og varslingsinnretninger for planoverganger.

 • Betjene togsignaliseringsutstyr

  Betjene togsignaler for å indikere om togførere kan kjøre videre. Manipulere lyssignaler eller barrierer. Kontrollere togretningen ved bevegelsespunkter.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Sørge for at togdriftsplaner gjennomføres

  Sjekke den daglige togplanen og føre tilsyn med aktiviteter i henhold til togene som går i et bestemt område; være oppmerksom på eventuelle endringer i rutetabellen eller fartsbegrensninger og eventuelle linjeproblemer eller elektriske feil.

 • Betjene integrert elektronisk togkontrollsenter

  Betjene integrerte elektroniske kontrollsentre, hvor signalavsendere benytter moderne teknologiske driftssystemer og -utstyr for å kontrollere togets posisjon over lange strekninger med jernbanespor.

 • Teste jernbanesignaliseringsutstyr

  Teste signalutstyr (signallys og kommunikasjonsenheter) som brukes for jernbaner og togstasjoner, for eksempel lys i toginstrumentpanel, lysene langs hvert spor, blinkende røde signallys og/eller alarmer ved hver krysning.

 • Betjene LED-baserte panelsignalbokser

  Arbeide med høyteknologiske LED-baserte signalbokser. En signalarbeider veksler og trykker på knapper for å styre togbevegelser på banestrekninger med lengde opptil 50 mil.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Betjene jernbanekommunikasjonssystemer

  Betjene jernbanekommunikasjonssystemer; gi kunngjøringer over høyttalersystemet eller kommunisere med den sentrale togforvaltningen.

Source: Sisyphus ODB