Yrke kontrollpanelmontør

Kontrollpanelmontører leser arbeidstegninger for å montere kontrollpanelenheter for elektrisk utstyr. De setter sammen ledninger, brytere, kontroll- og måleapparater og kabler med håndverktøy.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Kraftelektronikk

  Virkemåte, design og bruk av elektronikk som kontrollerer og konverterer elektrisk kraft. Systemer for omdanning av kraft blir kategoriseres som AC-DC eller likerettere, DC-AC eller vekselrettere, DC-DC-omformere og AC-AC-omformere.

 • Kabelbunter

  Samling av ledninger eller kabler som er bundet sammen av kabelbånd, teip eller snøring, og som er i stand til å overføre signaler eller elektrisitet. Gjennom å binde ledningene sammen blir ledningene bedre beskyttet mot skade, er mer kompakte og krever mindre tid å installere.

 • Kontrollpanelkomponenter

  De elementene som forekommer i kontrollpaneler, f.eks. ledninger, kretskort, DIN-skinner, brytere, programmerbare logiske kontrollere (PLS), kontaktorer og transformatorer.

 • Kraftteknikk

  Underkategori av energi og elektrisk kraft som er spesialisert for produksjon, overføring, distribusjon og bruk av elektrisk kraft ved tilkopling av elektrisk utstyr til motorer, generatorer og transformatorer, f.eks. en likestrøm/vekselstrømadapter.

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Elektrisk ledningstilbehør

  Elektriske ledninger, kabelprodukter og tilbehør, som elektriske koblinger, skjøter og ledningsisolering.

 • Omkoblingsenheter

  Enheter som er i stand til å åpne og lukke elektriske strømkretser, f.eks. skillebrytere, avbryter, brytere og vernebrytere.

Ferdigheter

 • Feste sammen ledning

  Feste sammen kabler eller ledninger med kabelbånd, kanaler, kabelsnøring, hylser, kabelklemmer eller stropper.

 • Tolke elektriske diagrammer

  Lese og forstå blåkopier og elektriske diagrammer. Forstå tekniske instruksjoner og tekniske håndbøker for montering av elektrisk utstyr. Forstå elektrisitetsteori og elektroniske komponenter.

 • Bruke verktøy for elektriske ledninger

  Bruke verktøy til å manipulere ledninger som brukes til elektriske formål, for eksempel avisoleringsverktøy, krympeverktøy, loddeverktøy, momentnøkkel og varmepistol.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og kabelmerker for å identifisere og organisere ledninger. Bruke strips eller kabelbånd til å holde ledningene samlet.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Installere elektriske brytere

  Klargjøre ledninger for montering i en bryter. Koble til bryteren. Installere den sikkert på riktig sted.

 • Feste ledninger til kontrollpanel

  Avisolere ledningsendene for å sørge for riktige koblinger og feste ledninger til komponentene på kontrollpanelet. Følge med på ledningens etikett, farge og størrelse. Organisere ledninger ved hjelp av en ledningsskinne eller kabelstropp.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Montere kontrollpanelkomponenter

  Monter de elektriske komponentene og enhetene på kontrollpanelet, som brytere og DIN-skinner.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Samle inn kontrollpanelkomponenter

  Velge relevante kontrollpanelkomponenter, for eksempel ledninger og kretsbrytere, for å oppfylle de angitte kravene.

 • Påføre belegg på elektrisk utstyr

  Klargjøre og påføre belegg, for eksempel kretskortlakk, på elektrisk utstyr og de tilhørende komponentene for å beskytte utstyret mot fukt, høye temperaturer og støv.

 • Eksponere ledningsender

  Avisolere ledningsender ved hjelp av avisoleringstenger.

Source: Sisyphus ODB