Yrke kontrollromoperatør, gruvedrift

Kontrollromoperatører, gruvedrift utfører en rekke oppgaver fra kontrollrommet for en gruve. De overvåker prosessene ved hjelp av opplysninger som vises elektronisk på skjermer, målere og lamper. Kontrollromoperatører gjør endringer i variabler og kommuniserer med andre avdelinger for å sikre at prosessene går som de skal og i henhold til fastsatte prosedyrer. De treffer egnede tiltak ved uregelmessigheter eller nødssituasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Underjordiske helse- og sikkerhetsrisikoer

  Reglene og risikoene som påvirker helse og sikkerhet ved arbeid under jorden. 

Ferdigheter

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Samordne kommunikasjon under gruvenødhjelp

  Styre og koordinere kommunikasjonsprosedyrer i forbindelse med nødssituasjoner. Instruere innringere på riktig måte, og holde dem underrettet om eventuell redningsinnsats. Varsle og sende ut redningspersonell ved nødstilfeller og kritiske alarmer.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke utstyr

  Overvåke utstyr, altså følge med på målere, brytere eller skjermer, for å sikre at utstyret fugnerer som det skal.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Koordinere ekstern kommunikasjon

  Lede nettverks- og radiokommunikasjon mellom ulike driftsenheter. Motta og videreformidle radio- og telekommunikasjonsmeldinger eller anrop. Disse kan omfatte meldinger fra publikum eller fra nødtjenestene.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

Source: Sisyphus ODB