Yrke kontrollromoperatør, kjemisk anlegg

Kontrollromoperatører innen kjemiske anlegg fjernovervåker og -inspiserer produksjonssystemer under sitt skift, og rapporterer alle avvik og hendelser ved hjelp av de påkrevde systemene. De betjener kontrollrompanelene og har ansvar for sikkerheten til produksjonsarbeidere og produksjonsutstyr.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Reagere på krisesituasjoner innen gruvedrift

  Reagere raskt på nødanrop. Gi relevant assistanse og sende utrykningspersonell til hendelsesstedet.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Rapportere mulige farer

  Rapportere farer og funksjonssvikt i utstyret slik at hendelser håndteres raskt.

 • Opprette hendelsesrapporter

  Fylle ut en hendelsesrapport etter at det har skjedd en ulykke i selskapet eller på anlegget, for eksempel en uvanlig hendelse som forårsaket yrkesskade hos en arbeider.

 • Kontrollere mindre vedlikehold

  Følge opp vedlikeholdet og reparasjonene som skal utføres. Løse små problemer og formidle vanskeligere problemer til personen som har ansvaret for vedlikehold.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Kontrollere produksjonsflyt eksternt

  Utføre ekstern kontroll av produksjonsflyten fra oppstartsoperasjoner til nedstenging av utstyr og systemer ved hjelp av kontrollpanelet.

 • Overvåke miljøparametere

  Kontrollere produksjonsmaskinenes innvirkning på miljøet og analysere temperaturnivåer, vannkvalitet og luftforurensning.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Overvåke anleggsproduksjon

  Overvåke oppsettet av og effektiviteten til prosesssene ved anlegget for å sikre så høye produksjonsnivåer som mulig.

Source: Sisyphus ODB