Yrke kontrollromoperatør, kraftverk

Kontrollromoperatører på kraftverk har ansvar for sikker og riktig drift av kraftverk, friluftsstasjoner og tilhørende kontrollstrukturer. De reparerer og vedlikeholder maskinene og utstyret som er involvert, for å sikre at anlegget drives på en effektiv måte, og for å håndtere strømbrudd og andre nødssituasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektrisk strøm

  Strøm som er elektrisk ladd, ført av elektroner eller ioner i et medium som en elektrolytt eller plasma.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Kraftverksinstrumentering

  Utstyr og instrumenter som brukes til å overvåke og kontrollere prosesser i kraftverk. Dette krever riktig drift, kalibrering og regelmessig vedlikehold.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

Ferdigheter

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Overvåke utstyr

  Overvåke utstyr, altså følge med på målere, brytere eller skjermer, for å sikre at utstyret fugnerer som det skal.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Tilpasse energifordelingsplaner

  Overvåke prosedyrene som er involvert i distribusjon av energi, for å vurdere om energiforsyningen skal økes eller reduseres, avhengig av endringer i etterspørsel, og innarbeide disse endringene i distribusjonsplanen. Sikre at endringene overholdes.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Bruke fjernkontrollutstyr

  Betjene utstyr ved hjelp av fjernstyring. Holde øye med utstyret under bruk, og bruke eventuelle sensorer eller kameraer som hjelpemidler.

 • Reagere på uforutsette situasjoner knyttet til elektrisk kraft

  Iverksette strategiene som er utarbeidet som respons på nødssituasjoner samt reagere på uforutsette problemer i forbindelse med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, for eksempel strømbrudd, for raskt å kunne løse problemet og gå tilbake til normal drift.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Skrive produksjonsrapporter

  Utarbeide og fullføre skiftplaner og produksjonsrapporter til rett tid.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Lukke automatsikring

  Synkronisere inngående genererende enheter med enheter som allerede er i drift. Aktivere bryteren ved riktig tidspunkt mellom de to enhetstypene.

 • Vedlikeholde kraftverksmaskiner

  Vedlikeholde og reparere kraftverksmaskiner og utstyr for å forebygge driftsproblemer og sikre at alle maskiner yter tilstrekkelig.

 • Overvåke elektriske generatorer

  Overvåke driften for elektriske generatorer i kraftstasjoner for å sikre funksjonalitet og sikkerhet, og for å identifisere behov for reparasjoner og vedlikehold.

 • Koordinere ekstern kommunikasjon

  Lede nettverks- og radiokommunikasjon mellom ulike driftsenheter. Motta og videreformidle radio- og telekommunikasjonsmeldinger eller anrop. Disse kan omfatte meldinger fra publikum eller fra nødtjenestene.

Source: Sisyphus ODB