Yrke kontrollromoperatør på oljeraffineri

Kontrollromoperatører på oljeraffinerier utfører en rekke oppgaver fra kontrollrommet til et oljeraffineri. De overvåker prosessene gjennom elektroniske representasjoner som vises på overvåkingsenheter, skiver og lys. Kontrollromoperatører gjør endringer i variabler og kommuniserer med andre avdelinger for å sikre at prosessene kjører som de skal, og i samsvar med fastsatte prosedyrer. De treffer egnede tiltak ved uregelmessigheter eller nødssituasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Petroleum

  Ulike oljefasetter: utvinning, bearbeiding, bestanddeler, bruk, miljøproblemer osv.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Skrive produksjonsrapporter

  Utarbeide og fullføre skiftplaner og produksjonsrapporter til rett tid.

 • Overvåke utstyr

  Overvåke utstyr, altså følge med på målere, brytere eller skjermer, for å sikre at utstyret fugnerer som det skal.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Koordinere ekstern kommunikasjon

  Lede nettverks- og radiokommunikasjon mellom ulike driftsenheter. Motta og videreformidle radio- og telekommunikasjonsmeldinger eller anrop. Disse kan omfatte meldinger fra publikum eller fra nødtjenestene.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB