Yrke kontrolltekniker, kjemi

Kontrollteknikere, kjemi er ansvarlig for rask analyse på stedet av stålteststykker fra metallproduksjonsverkstedet for raske korreksjoner av den kjemiske sammensetningen av det flytende metallet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Håndtere kjemiske reagenser

  Administrere håndtering, tilsetning og avhending av kjemiske reagenser som brukes til å skille ut produkter fra råmineral.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Gjennomføre kjemiske tester på grunnmetaller

  Utføre undersøkelser og tester på alle slags metaller for å sikre høy kvalitet og kjemisk resistens.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Arbeide i metallproduksjonsteam

  Evne til å arbeide selvstendig i et metallproduksjonsteam der hver enkelt person har sin egen oppgave, men alt underordnet personell arbeider for en helhetlig effektivitet.

 • Rapportere brønnresultater

  Dokumentere og dele brønnresultater på en åpen måte og formidle resultatene til forretningspartnere, revisorer, samarbeidsteam og intern ledelse.

Source: Sisyphus ODB