Yrke koordinator, spesialskole

Koordinatorer, spesialskole har tilsyn med programmer og aktiviteter som gir utdanningsstøtte til barn med forskjellige funksjonshemminger. De sikrer at de er orientert om den nyeste utviklingen innen forskning på tilretteleggingsbehov med det mål å legge til rette for nødvendige spesialundervisningsprosesser for å maksimalisere vekst- og læringspotensialet hos elever med tilretteleggingsbehov, og gir rektor på spesialskolen råd om denne utviklingen og om nye programforslag.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Spesialundervisning

  Undervisningsmetodene, utstyr og innstillinger som brukes til å støtte studenter som har særlige behov, og som er til stede i skolen eller i fellesskap.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Ulike type uførhet

  Typer funksjonshemminger som påvirker mennesker, f.eks. fysiske, kognitive, psykiske, sensoriske, følelsesmessige eller utviklingsmessige, og de spesielle behovene og tilgjengelighetskravene til funksjonshemmede.

 • Lærebehovsanalyse

  Analysere en students læring gjennom observasjon og testing, eventuelt etterfulgt av diagnostisering av lærevansker samt en plan for ytterligere støtte.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Pleie av uføre

  De spesifikke metodene og den praksis som benyttes for å ta vare på mennesker med fysiske-, intellektuelle- og lærehemminger.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

Ferdigheter

 • Administrere offentlig finansierte programmer

  Gjennomføre og overvåke utviklingen av prosjekter som er subsidiert av regionale, nasjonale eller europeiske myndigheter.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Organisere prosjekter for å oppfylle utdanningsbehov

  Fylle utdanningshull ved å organisere prosjekter og aktiviteter som hjelper personer med å vokse akademisk, sosialt eller følelsesmessig.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Følge forskning på spesialundervisning

  Holde seg oppdatert på nye undersøkelser og tilhørende kommende regler for utdanning for elever med særlige behov.

 • Evaluere utdanningsprogrammer

  Vurdere pågående opplæringsprogrammer og gi råd angående mulig optimering.

 • Fremme utdanningsprogrammer

  Fremme pågående forskning på utdanning og utvikling av nye utdanningsprogrammer og -retningslinjer for å innhente støtte og midler, og for å øke bevisstheten.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

Source: Sisyphus ODB