Yrke koordinator for idrettsprogram

Koordinatorer for idrettsprogram koordinerer idretts- og rekreasjonsaktiviteter og implementering av policyer. De utvikler nye programmer og arbeider for å fremme og implementere disse, og de sørger for vedlikehold av idretts- og rekreasjonsfasiliteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

Ferdigheter

 • Fremme idrett på skoler

  Fremme idrett på skoler.

 • Planlegge tildeling av plass

  Planlegge beste tildeling og bruk av rom og ressurser, eller omorganisere lokalene.

 • Fremme rekreasjonsaktiviteter

  Fremme implementeringen av rekreasjonsprogrammer i et samfunn, samt rekreasjonstjenester levert av en organisasjon eller institusjon.

 • Promotere idrettsorganisasjon

  Produsere salgsmateriale, rapporter og arrangementsmateriale, og samarbeide med markedsførings- og medieorganisasjoner.

 • Utvikle sportsprogrammer

  Utarbeide planer og retningslinjer for inkludering av sportsaktiviteter og organisasjoner i et lokalsamfunn, og for å utvikle sportsaktiviteter for målgrupper.

 • Utvikle rekreasjonsprogrammer

  Utvikle planer og politikk som har som mål å legge til rette for fritidsaktiviteter for en målgruppe eller en befolkningsgruppe.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Samarbeide med idrettsorganisasjoner

  Samarbeide med lokale idrettsråd, regionale komiteer og nasjonale organer.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

Source: Sisyphus ODB