Yrke koordinator for sysselsettingsprogram

Koordinatorer for sysselsettingsprogram undersøker og utvikler sysselsettingsprogrammer og -policyer for å forbedre standardene for sysselsetting og redusere problemer som for eksempel arbeidsledighet. De overvåker promoteringen av policyplaner og koordinerer implementeringen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

Ferdigheter

 • Utvikle sysselsettingspolitikk

  Utvikle og føre tilsyn med implementeringen av retningslinjer som tar sikte på å bedre sysselsettingsstandarder som arbeidsvilkår, arbeidstid og lønn samt redusere arbeidsledigheten.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Analysere arbeidsledighetsrater

  Analysere data og gjøre undersøkelser om arbeidsledighet i en region eller nasjon for å identifisere årsaker til arbeidsledighet og mulige løsninger.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Fremme sysselsettingspolitikk

  Fremme utvikling og implementering av retningslinjer for å forbedre sysselsettingsstandarder og redusere arbeidsledigheten, for å få støtte fra det offentlige.

Source: Sisyphus ODB