Yrke koordinator for sysselsettingsprogram

Koordinatorer for sysselsettingsprogram undersøker og utvikler sysselsettingsprogrammer og -policyer for å forbedre standardene for sysselsetting og redusere problemer som for eksempel arbeidsledighet. De overvåker promoteringen av policyplaner og koordinerer implementeringen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

Ferdigheter

 • Utvikle sysselsettingspolitikk

  Utvikle og føre tilsyn med implementeringen av retningslinjer som tar sikte på å bedre sysselsettingsstandarder som arbeidsvilkår, arbeidstid og lønn samt redusere arbeidsledigheten.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Analysere arbeidsledighetsrater

  Analysere data og gjøre undersøkelser om arbeidsledighet i en region eller nasjon for å identifisere årsaker til arbeidsledighet og mulige løsninger.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Fremme sysselsettingspolitikk

  Fremme utvikling og implementering av retningslinjer for å forbedre sysselsettingsstandarder og redusere arbeidsledigheten, for å få støtte fra det offentlige.

Source: Sisyphus ODB