Yrke kopiredaktør

Kopiredaktører avgjør om en tekst er behagelig å lese. De sørger for at en tekst overholder konvensjonene for grammatikk og staving. Kopiredaktører leser og reviderer materiale til bøker, tidsskrifter, magasiner og andre medier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Typografi

  Klargjøre skrift for trykking.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

Ferdigheter

 • Spore endringer i tekstredigering

  Spore endringer som korrigering av grammatikk og stavefeil, elementtillegg og andre endringer når du redigerer (digitale) tekster.

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

 • Foreslå revisjon

  Foreslå tilpasninger og revisjoner av manuskripter til forfatterne for å gjøre manuskriptene mer tiltalende for målgruppen.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Konsultere med redaktør

  Konsultere redaktøren av en bok, et blad, et tidsskrift eller andre publikasjoner angående forventninger, krav og fremgang.

 • Bruke ordbøker

  Bruke ordlister og ordbøker for å søke etter betydningen, stavingen og synonymer for ord.

Source: Sisyphus ODB