Yrke koreograf

Koreografer lager sekvenser av bevegelser der bevegelse, form eller begge deler er spesifisert. Noen koreografer innehar også rollen som koordinerende, undervisende og øvende utøvere i produksjonen av koreografien. De kan også fungere som bevegelsesveiledere for skuespillere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Være i kontakt med kroppen din

  De viktigste aspektene ved anvendt anatomi, psykologi, ernæring, fysiologi, sosiale undersøkelser og hvordan de er knyttet til egenbevissthet om ens egen kropp. 

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistoriske verdier

  De historiske og kunstneriske verdiene underforstått i eksempler på ens kunstgren.

Ferdigheter

 • øve på artistflyvningsbevegelser

  Hjelpe artisten med å øve på flyvebevegelsene sine ved hjelp av egnet utstyr.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Sikre bevaring av koreografi

  Oppdatere et verk for nyoppsetning eller overføre verket fra ett sted til et annet. Sørge for at det gjøres et videoopptak, at verkets integritet respekteres, og at elementer knyttet til verket blir bevart.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Utvikle et koreografisk språk

  Utvikle bevegelser ved å definere fysiske forsøksparametere og bruke improvisasjonsferdigheter. Sørge for at dansere og utøvere fullt forstår de utvalgte koreografiske elementene, og utnytte unike egenskaper hos hver utøvende kunstner fullt ut. Utvikle et vokabular basert på instrukser og bruk av kodifiserte bevegelser. Skape et vokabular basert på en signaturgest, basert på improvisasjon og basert på kreative parametere og produksjonsbegrensninger.

 • Utvikle et koreografisk arbeid

  Bruke fantasien til å utvikle nytt koreografisk arbeid. Identifisere én eller flere sentrale ideer og utvikle dem. Generere kunstnerisk innhold og opprette bevegelsessekvenser. Organisere delene av arbeidet og fullføre det.

 • Designe flyvende bevegelser

  Designe flygebevegelser for artister under en liveopptreden.

 • Sette sammen et kunstnerisk team

  Sette sammen et kunstnerisk team etter å ha identifisert behovene, lete etter kandidater, gjennomføre intervjuer og justere forholdene for prosjektet.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Følge med på kunstsceneutvikling

  Overvåke kunstneriske arrangementer, trender og annen utvikling. Lese nyere kunstpublikasjoner for å utvikle ideer og holde kontakten med relevante aktiviteter fra kunstverden.

 • Lære opp artister i flyvning

  Lære opp artister til å bruke flyveseler og flysystemer / øve på flyvebevegelser.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Utvikle en plan for kunstnerisk forskning

  Utvikle et rammeverk for kunstnerisk forskning.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

Source: Sisyphus ODB