Yrke korrekturleser

Korrekturlesere undersøker faksimiler av de ferdige produktene, for eksempel bøker, aviser og magasiner. De retter grammatiske feil, typografiske feil og stavefeil for å sikre kvaliteten på det trykte produktet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

Ferdigheter

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Bruke ordbøker

  Bruke ordlister og ordbøker for å søke etter betydningen, stavingen og synonymer for ord.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

Source: Sisyphus ODB