Yrke kostnadsanalytiker

Kostnadsanalytikere utarbeider regelmessige kostnadsanalyser, budsjettanalyser og rapporter for å bidra til generell kostnadsplanlegging og prognosearbeid. De gjennomgår og avstemmer balanseoppstillinger og finner nye muligheter for å spare kostnader.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • Likviditetsstyring

  Teorien og praksisen rundt styringen av likviditet i et selskap, med det mål å legge til rette for å oppfylle forpliktelser med tredjeparter, uten at det går ut over selskapets problemfrie drift, eller at det pådrar seg store tap.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Utføre kostnadsregnskapsaktiviteter

  Utføre kostnadsrelaterte aktiviteter og operasjoner som del av regnskapsaktivitetene, for eksempel standard kostnadsutvikling, gjennomsnittlig prisanalyse, margin og nytte- og kostnadsanalyse, kontroll med beholdninger og avviksanalyse. Rapportere om resultatene til ledelsen og gi råd om eventuelle tiltak for å styre og redusere kostnadene.

 • Sammenstille finansiell informasjon

  Samle inn, revidere og sammenstille finansiell informasjon fra ulike kilder eller avdelinger for å utarbeide et dokument med enhetlig informasjon eller planer.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Evaluere budsjetter

  Lese budsjettplaner, analysere utgifter og inntekter som er planlagt i løpet av en bestemt periode, og vurdere overholdelsen av selskapets eller organets generelle planer.

 • Utarbeide modeller for prisberegning som tar høyde for fastsatt/beregnet fortjeneste

  Utarbeide kostnads- og prismodeller på jevnlig basis ved å ta i betraktning driftskostnadene og kostnadene for materialer, forsyningskjeden og personell.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

Source: Sisyphus ODB