Yrke krafttrader

Krafttradere selger eller kjøper andeler i energi, noen ganger fra ulike kilder. De analyserer energimarkedet og undersøker trender i priser for å avgjøre når kjøp og salg av aksjer er mest lønnsomt. De gjør beregninger og skriver rapporter om energihandelsprosedyrer, og kommer med prognoser for utviklingen i markedet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

 • Aksjemarked

  Markedet der andeler i offentlige selskaper, utstedes og omsettes.

 • Investeringsanalyse

  Metoder og verktøy for analyse av en investering sammenlignet med potensiell avkastning. Identifisering og beregning av lønnsomhet og finansielle indikatorer i forhold til tilknyttede risikoer for å styre beslutningen om investeringer.

Ferdigheter

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Betjene finansielle instrumenter

  Arbeide med finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og derivater.

 • Lage prognoser for energipriser

  Analysere energimarkedet og eksterne faktorer som kan påvirke trender i energimarkedet, for å forutsi svingninger i energipriser og energiforbruk.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Handle verdipapirer

  Kjøpe eller selge omsettelige finansielle produkter som aksjer og obligasjoner på egne vegne eller på vegne av en privatkunde, bedriftskunde eller kredittinstitusjon.

 • Overvåke aksjemarkedet

  Observere og analysere aksjemarkedet og dets trender daglig for å samle inn ajourførte opplysninger for å utvikle investeringsstrategier.

 • Analysere energimarkedstrender

  Analysere data som påvirker bevegelsene i energimarkedet, og samarbeide med de viktige interessentene på energiområdet for å lage nøyaktige prognoser og treffe de mest gunstige tiltakene.

Source: Sisyphus ODB