Yrke kreativ direktør

Kreative direktører administrerer teamet som har ansvar for å utarbeide annonser og reklamer. De overvåker hele den kreative prosessen. Kreative direktører argumenterer for teamets design overfor kunden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • Skrivebordspublisering

  Opprette dokumenter med sideoppsettferdigheter på datamaskin. Programmer for skrivebordpublisering kan danne grunnlaget for oppstillingsplanene, og produsere tekst og bilder av typografisk kvalitet.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Møte forventningene til målgruppen

  Undersøke målgruppens behov og forventninger for å sørge for at programmets tema innfrir begge deler.

 • Brainstorme ideer

  Utveksle ideer med medlemmer av det kreative teamet for å finne alternativer, løsninger og bedre versjoner.

 • Lede kreativ avdeling

  Føre tilsyn med personalet som skaper innhold og visuell framstilling av reklamematerialet. Sørge for at reklamestrategien blir fulgt, og at kundenes krav oppfylles.

 • Gi livepresentasjon

  Holde en tale eller presentasjon der et nytt produkt eller en ny tjeneste eller et stykke arbeid vises frem og forklares for et publikum.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Administrere arbeidsflytprosesser

  Utvikle, dokumentere og gjennomføre trafikk- og arbeidsprosesser i hele selskapet for ulike funksjoner. Samarbeide med flere avdelinger og tjenester, for eksempel med regnskapsavdelingen og den kreative lederen i planleggings- og ressursarbeid.

 • Koordinere reklamekampanjer

  Organisere tiltak for å fremme salget av et produkt eller en tjeneste; føre tilsyn med produksjonen av TV-reklame, annonser i aviser og tidsskrifter, foreslå postsendinger, e-postkampanjer, nettsteder, stands og andre markedsføringskanaler

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Undersøke reklameoppsett

  Undersøke og godkjenne reklamelayout for å sikre at den er i samsvar med kundenes og målgruppens krav og spesifikasjoner.

Source: Sisyphus ODB