Yrke kretskortkonstruktør

Kretskortkonstruktører konstuerer kretskort. De sørger for logisk plassering av ledningsmønstre og festepunkter. De bruker dataprogrammer og spesialisert programvare til designene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

Ferdigheter

 • Designe kretskort

  Designe kretskort til elektroniske produkter, for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner, og inkludere integrerte kretser og mikrobrikker i utformingen.

 • Teste kretskort

  Teste kretskort med spesiallaget testutstyr for å sikre optimal effektivitet, funksjonalitet og at alt fungerer slik det er ment. Tilpasse testinnretningene til typen kretskort.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Lage utkast til designspesifikasjoner

  Angi designspesifikasjoner, som materialer og deler som skal brukes, samt et kostnadsestimat.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

Source: Sisyphus ODB