Yrke kretskortkonstruktør

Kretskortkonstruktører konstuerer kretskort. De sørger for logisk plassering av ledningsmønstre og festepunkter. De bruker dataprogrammer og spesialisert programvare til designene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

Ferdigheter

 • Designe kretskort

  Designe kretskort til elektroniske produkter, for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner, og inkludere integrerte kretser og mikrobrikker i utformingen.

 • Teste kretskort

  Teste kretskort med spesiallaget testutstyr for å sikre optimal effektivitet, funksjonalitet og at alt fungerer slik det er ment. Tilpasse testinnretningene til typen kretskort.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Lage utkast til designspesifikasjoner

  Angi designspesifikasjoner, som materialer og deler som skal brukes, samt et kostnadsestimat.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

Source: Sisyphus ODB