Yrke kretskortmontør

Kretskortmontører leser arbeidstegninger for å montere kretskort. De bruker både manuelle og automatiske loddeverktøy og maskiner for å feste elektroniske komponenter på kortet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Halvledere

  Halvledere er grunnleggende elementer i elektroniske kretser og inneholder egenskaper for begge isolatorer, som glass og ledere, f.eks. kobber. De fleste halvledere er krystaller som er laget av silisium eller germanium. Ved å introdusere andre elementer i krystallen gjennom doping blir krystallene til halvledere. Avhengig av mengden elektroner som lages av dopingprosessen, blir krystallene til halvledere av N-type, eller halvledere av P-type.

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • TH-teknologi

  TH-teknologi eller THT, er en metode for montering av elektroniske komponenter på et kretskort, gjennom å sette inn ledere på komponenter i hull på kretskortet og lodde komponentene på kortet. THT-komponenter som er festet på denne måten, er vanligvis større enn SMT-komponenter, f.eks. kondensatorer eller spoler.

Ferdigheter

 • Forberede kort for lodding

  Forberede kretskort for loddeoperasjoner. Rengjøre kortet og merke bestemte områder.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Betjene innsettingsmaskin

  Betjene innsettingsmaskinen eller -anordningen slik at ledningene på elektroniske komponenter settes inn i hull på kretskortene.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Montere kretskort

  Feste elektroniske komponenter på kretskortet ved å anvende loddeteknikker. Elektroniske komponenter plasseres i hull med montering gjennom hull (THT) eller plasseres på overflaten av kretskortet med overflatemontering (SMT).

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Belegge kretskort

  Legge et beskyttende belegg over det ferdige kretskortet.

 • Lodde komponenter på elektronisk kort

  Lodde elektroniske komponenter på tomme elektroniske kretskort for å skape lastede elektroniske kretskort ved å bruke håndverktøy eller maskiner for lodding.

 • Anvende gjennomhullingsteknologi manuelt

  Bruke TH-teknologi til å feste ledningene fra større elektroniske komponenter i de motsvarende hullene på kretskort. Anvende denne teknikken manuelt.

Source: Sisyphus ODB