Yrke kriminalreporter

Kriminalreportere driver research til og skriver artikler om kriminelle hendelser for aviser, tidsskrifter, fjernsyn og andre medier. De gjennomfører intervjuer og er til stede under rettsmøter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Redaksjonelle standarder

  Retningslinjer for hvordan du skal håndtere og rapportere om personvern, barn og død i henhold til upartiskhet og andre standarder.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Strafferett

  Juridiske regler, konstitusjoner og regelverk som gjelder avstraffelse av gjerningspersoner.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

Ferdigheter

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Skrive innenfor en tidsfrist

  Planlegge og respektere stramme tidsfrister, spesielt for teater-, film-/tv- og radioprosjekter.

 • Registrere domstolprosedyrer

  Registrere alle nødvendige opplysninger for riktig loggføring ved rettshøringer, for eksempel hvem som er til stede, om saken, om bevisene som fremlegges, om dommen og andre viktige ting som ble tatt opp under høringen.

 • Delta på redaksjonsmøter

  Delta på møter med andre redaktører og journalister for å diskutere mulige emner og fordele oppgavene og arbeidsbyrden.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Følge med på nyhetene

  Følge aktuelle hendelser innen politikk, økonomi, samfunn, kultur, internasjonale hendelser og sport.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Holde seg oppdatert på sosiale medier

  Holde seg oppdatert på trender og mennesker på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

 • Følge etiske retningslinjer for journalister

  Følge etiske retningslnijer for journalister, som talefrihet, retten til svar, objektivitet og andre regler.

 • Evaluere tekster som respons på tilbakemelding

  Redigere og tilpasse tekster som respons på tilbakemeldinger fra kolleger og forlag.

 • Bygge kontaktnett for å opprettholde nyhetsstrømmen

  Bygge kontakter for å opprettholde en strøm av nyheter, for eksempel politi- og nødmeldingstjenester, lokalt råd, samfunnsgrupper, helseforetak, pressetalsmenn hos en rekke organisasjoner, allmennheten osv.

Source: Sisyphus ODB