Yrke kringkastingstekniker

Kringkastingsteknikere monterer, starter, vedlikeholder, overvåker og reparerer utstyr som brukes til overføring og mottak av signaler for TV- og radiosendinger. De sikrer at alt materiale er tilgjengelig i et passende format med overførbar kvalitet i henhold til tidsfristen for overføringen. Kringkastingsteknikere vedlikeholder og reparerer også dette utstyret.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kringkastingsutstyr

  Bruk og drift av kringkastingsutstyr, f.eks. kringkastingskonsoller, rutere, mikrofoner, doble kompressorer og andre maskiner.

 • Medieformater

  De ulike formatene der medier er tilgjengelig for publikum, f.eks. papirbøker, e-bøker, bånd og analogt signal.

 • Elektronikkprinsipper

  Studie av elektrisk energi, mer spesifikt elektronet, kontroll og tydelige prinsipper for integrerte kretser og elektriske systemer.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde elektronisk utstyr

  Kontroller og reparer elektronisk utstyr. Påvise funksjonssvikt, finne feil og iverksett tiltak for å hindre skade.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere påliteligheten til et elektronisk instrument ved å måle utmatingen og sammenligne resultatene med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater. Dette gjøres jevnlig i tråd med produsentens anvisninger og ved hjelp av kalibreringsenheter.

 • Velge opptakskilde

  Velge kilden programmene skal tas opp fra, for eksempel satellitt eller studio.

 • Vedlikeholde audiovisuelt utstyr

  Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på audiovisuelt utstyr, og mindre reparasjoner, for eksempel utskifting av deler og kalibrering av instrumenter, på utstyr som brukes i bearbeiding av lyd og bilder.

 • Koordinere aktiviteter i lydopptaksstudio

  Overvåke den daglige driften i et lydopptaksstudio. Sørge for at personer som er involvert i opptaksstudioets aktiviteter, kan produsere den ønskede lydkvaliteten i henhold til kundespesifikasjoner. Sørge for at materialet vedlikeholdes og er tilgjengelig.

 • Betjene lydutstyr

  Anvende teknologi for å gjenskape eller ta opptak av lyder som for eksempel tale eller lyd av instrumenter, i elektrisk eller mekanisk form.

 • Bruke lydgjengivelsesprogramvare

  Bruke programvare og utstyr som gjør analoge lydbølger om til digitale signaler som kan strømmes.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Overvåke kringkastingskvalitet

  Overvåke styrken, klarheten og påliteligheten til innkommende og utgående signaler etter behov for å opprettholde sendingens kvalitet.

 • Installere lavspenningsledninger

  Planlegge, distribuere, feilsøke og teste lavspenningsledninger.

 • Sette opp kringkastingsutstyr

  Sette opp og kalibrere kringkastingsutstyr for å produsere, veksle, motta, ta opp, redigere og reprodusere TV- og radiosignaler.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Betjene ulike innretninger for å måle elektroniske karakteristika for systemkomponenter, for eksempel optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetere.

 • Administrere lydkvalitet

  Utføre lydkontroller. Sette opp lydutstyr for optimal lydproduksjon både før og under fremførelsen. Regulere volumet under sendinger ved å styre lydutstyret. 

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

Source: Sisyphus ODB