Yrke kulturarrangør

Kulturarrangører har ansvar for det kunstneriske programmet til en arena (teatre, kultursentre, konsertlokaler osv.) eller midlertidige omgivelser (festivaler). De følger kunstneriske trender og kommende artister og holder kontakten med bookere og agenter for å bygge et konsistent program og oppmuntre til skapende virksomhet. Alt dette skjer innenfor organisasjonens kunstneriske og økonomiske rammer. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for forretningsadministrering

  Prinsipper som styrer metoder for forretningsadministrering, som strategiplanlegging, effektive produksjonsmetoder, mennesker og ressurskoordinering.

Ferdigheter

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Overvåke programstyringsøkonomi

  Kontrollere overvåking av budsjetter som ligger til grunn for den enkelte produksjon, og finne så mange midler og sponsorer som nødvendig for å bidra til økonomisk optimalisering av produksjonen.

 • Forhandle kunstneriske produksjoner

  Forhandle om vilkårene for kunstneriske produksjoner med de utvalgte selskapene, holde seg innenfor de budsjettmessige grensene som er fastsatt av bedriftsledelsen.

 • Utarbeide retningslinjer for artistisk program

  Formulere ideer, mulige planer og konsepter som angår kunstnerisk politikk på mellomlang og kort sikt. Mer spesifikt fokusere på sesongprogrammeringen for å bidra til utvikling av en sammenhengende og realistisk politikk av høy kvalitet basert på kunstnerisk retning.

 • Velge kunstneriske produksjoner

  Utforske kunstneriske produksjoner og velge hvilke som kan inkluderes i programmet. Ta initiativ til kontakt med selskapet eller agenten.

 • Promotere arrangement

  Skape interesse for et arrangement gjennom promotering som annonsering eller utdeling av flyere.

 • Koordinere kunstnerisk produksjon

  Føre tilsyn med den løpende samordningen av produksjonsoppgavene slik at organisasjonen passer inn i de ønskede kunstneriske og forretningsmessige retningslinjene, for å presentere oppsetninger for offentligheten med en ensartet bedriftsidentitet.

 • Ansette kunstnerisk personell

  Søke etter og engasjere passende personale til kommende kunstneriske arrangementer og produksjoner ved å rekruttere dyktige og kompetente ansatte for å utføre kunstneriske prosjekter av høy kvalitet.

 • Administrere arenaprogram

  Koordinere artistenes turnéagenda og tilgjengelighet med sesongens arenaprogram og respektere tidsfristene.

 • Programmere kunstneriske produksjoner

  Sette opp en komplett sesongplan. Oppfylle alle krav angående ressurser, budsjett og personale, både samlet og per produksjon. Sikre samsvar med grensene til personalet som kreves av virksomhetsretningen.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

Source: Sisyphus ODB