Yrke kulturpolitisk medarbeider

Kulturpolitiske medarbeidere utvikler og implementerer policyer for å forbedre og fremme kulturelle aktiviteter og arrangementer. De forvalter ressurser og kommuniserer med offentligheten og media for å fremme interessen for kulturprogrammer, og legger vekt på kulturprogrammenes samfunnsmessige betydning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kulturelle prosjekter

  Formål, organisering og forvaltning av kulturprosjekter og tilknyttede innsamlingsaksjoner.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

Ferdigheter

 • Utvikle kulturretningslinjer

  Utvikle programmer som tar sikte på å fremme kulturelle aktiviteter og kulturelt engasjement i et samfunn eller en nasjon, og som regulerer organiseringen av kulturinstitusjoner, anlegg og hendelser.

 • Etablere forhold til media

  Ha en faglig holdning for å reagere effektivt på medienes krav.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Utvikle mediestrategi

  Utvikle strategien for hvilken type innhold som skal leveres til målgrupper, og hvilke medier som skal brukes, og ta hensyn til egenskapene til publikum og media som vil bli brukt til levering av innhold.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Samarbeide med kulturpartnere

  Opprette og opprettholde bærekraftige partnerskap med kulturmyndigheter, sponsorer og andre kulturelle institusjoner.

 • Bygge lokalsamfunnsrelasjoner

  Bygge gode og langvarige relasjoner med lokalsamfunn, f.eks. ved å organisere egne programmer for barnehage, skole, funksjonshemmede og eldre, bevisstgjøre og til gjengjeld få lokalsamfunnets støtte.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

Source: Sisyphus ODB