Yrke kundeservicemedarbeider

Kundeservicemedarbeidere håndterer klager og er ansvarlige for å opprettholde den generelle goodwill mellom en organisasjon og dens kunder. De administrerer data angående kundetilfredshet og rapporterer dette.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

Ferdigheter

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Utføre opptrappingsprosedyre

  Vurdere situasjoner der en løsning ikke kan angis med én gang, og sørge for at situasjonen videreføres til de neste støttenivåene.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Behandle refusjoner

  Løse kundehenvendelser for retur, innbytte, refusjon eller regningsjustering. Følge organisatoriske retningslinjer under denne prosessen.

 • Behandle ordreskjemaer med kundeinformasjon

  Skaffe, oppgi og behandle kunders navn, adresser og faktureringsinformasjon.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Prioritere oppgaver

  Organisere oppgaver i henhold til prioritet.

 • Arkivere registre over kundeinteraksjon

  Registrere informasjon om henvendelser, kommentarer og klager fra kundene samt tiltak som skal iverksettes.

 • Behandle kundeordrer

  Håndtere ordrer lagt inn av kunder. Motta kundens ordre og definere en liste over krav, en arbeidsprosess og en tidsramme. Utføre arbeidet som planlagt.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Implementere kundeoppfølging

  Implementere strategier som sikrer oppfølging av kundene etter salget, for at de skal bli tilfredse med eller lojale overfor produktet eller tjenesten de har kjøpt.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Analysere problemer for å finne muligheter

  Identifisere og forutse problemer for å kunne velge et handlingsforløp, komme med egnede løsninger eller til og med identifisere utviklingsmuligheter.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Gi informasjon

  Sikre at oppgitt informasjon er korrekt og av riktig kvalitet basert på type publikum og kontekst.

 • Fastsette avgifter for kundetjenester

  Fastsette priser og gebyrer for tjenester som kundene etterspør; samle inn betalinger eller innskudd; ordne med fakturering.

Source: Sisyphus ODB