Yrke kunstkonservator

Konservatorer utfører korrigerende tiltak basert på en evaluering av de estetiske, historiske og vitenskapelige egenskapene til kunstgjenstander. De bestemmer den strukturelle stabiliteten i kunstgjenstander og tar seg av problemer med kjemisk og fysisk forringelse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

Ferdigheter

 • Velge restaureringsaktiviteter

  Fastslå restaureringsbehov og -krav og planlegge aktivitetene. Ta hensyn til ønsket resultat, hvor store inngrep som kreves, vurdering av alternativer, begrensninger på tiltak, krav til berørte parter, mulige risikoer og framtidige muligheter.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Vurdere konserveringsbehov

  Vurdere og lage en oversikt over behovene for bevaring/restaurering i forbindelse med nåværende bruk og planlagt fremtidig bruk.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Evaluere restaureringsprosedyrer

  Vurdere resultatet av bevarings- og restaureringsprosedyrer. Vurdere graden av risiko, hvor vellykket behandlingen eller aktiviteten var, og formidle resultatene.

 • Sørge for utstillingens sikkerhet

  Ivareta sikkerheten for utstillingsmiljøer og artefakter ved bruk av sikkerhetsinnretninger.

 • Restaurere kunst ved hjelp av vitenskapelige metoder

  Følge nøye med på kunstverk og artefakter ved bruk av vitenskapelig utstyr som røntgen og visuelle verktøy for å identifisere årsakene til forringelse. Analysere muligheten for å gjenopprette disse objektene til deres opprinnelige form eller tilstand.

 • Anvende restaureringsteknikker

  Velge og bruke egnede restaureringsteknikker for å oppnå de nødvendige restaureringsmålene. Dette omfatter forebyggende tiltak, utbedringstiltak, restaureringsprosesser og forvaltningsprosesser.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Gi råd om konservering

  Utforme retningslinjer for pleie, konservering og vedlikehold av objekter og gi faglige råd angående mulig restaureringsarbeid.

Source: Sisyphus ODB