Yrke kunstnerisk instruktør

Kunstneriske instruktører gjør research til, planlegger, organiserer og leder kunstaktiviteter for idrettsutøvere for å gi dem kunstneriske evner innen f.eks. dans, drama og formidling som er viktige for deres idrettsprestasjoner. Kunstneriske instruktører gjør tekniske, utøvende eller kunstneriske evner tilgjengelige for idrettsutøvere med det mål å forbedre deres idrettsprestasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Være i kontakt med kroppen din

  De viktigste aspektene ved anvendt anatomi, psykologi, ernæring, fysiologi, sosiale undersøkelser og hvordan de er knyttet til egenbevissthet om ens egen kropp. 

Ferdigheter

 • Samarbeide med trenerteamet

  Samarbeide som spesialist i et trenerteam for å maksimere idrettsutøverens prestasjon.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Vurdere egen kompetanse innen artistisk veiledning

  Evaluere kompetansen din på artistisk veiledning. Identifisere hvilke av evnene dine som kan være fordelaktige for sportsutøvere, enten de kommer fra den kunstneriske disiplinen din eller fra annen erfaring. Uttrykke hvilke ferdigheter du har, og kommunisere om dem på en personsentrert måte.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Håndtere deltagernes forventninger

  Bygge tillit og relasjoner med alle interessenter. Gi uttrykk for hvordan din kunstdisiplin (dans, musikk, teater, billedkunst osv.) i varierende grad kan være til nytte for, og bygge opp under ambisjonene til, enkeltpersoner og samfunn. Håndtere forventningene til involverte personer straks kunstprogrammet er utformet eller er under utforming. Være så tydelig som mulig i forberedelsesfasen for å skape tillit mellom deg selv, de potensielle gruppene og investorene. Være oppmerksom på sosiale agendaer, særlig i offentlig finansierte programmer.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Gi kunstveiledningstimer

  Finne på og levere kunstaktiviteter som styrker idrettsprestasjonen til utøverne, samtidig som din og deltakernes helse og sikkerhet ivaretas, for å oppnå en best mulig prestasjon i konkurranser.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

Source: Sisyphus ODB