Yrke kunstregistrar

Kunstregistrarer organiserer, administrerer og dokumenterer flytting av museumsartefakter til og fra lager, visning og utstillinger. Dette skjer i samarbeid med private eller offentlige partnere, for eksempel kunsttransportører, forsikringsgivere og restauratører, i og utenfor museet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Programvare for samlingsadministrering

  Kjenne til spesialiserte programvarer for samlingsadministrering som brukes til å dokumentere og føre register over museets samling.

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Konserveringsteknikker

  Prosedyrer, instrumenter, teknikker, materialer og kjemikalir som brukes ved bevaring og arkivering.

Ferdigheter

 • Respektere kulturelle forskjeller innen utstillingsfeltet

  Respektere kulturelle forskjeller når det skapes kunstneriske konsepter og utstillinger. Samarbeide med internasjonale kunstnere, kuratorer, museer og sponsorer.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Dokumentere museumssamling

  Registrarer er ansvarlig for dokumentasjon og registrering av museumssamlinger. Dokumentasjon omfatter opplysninger om en gjenstands tilstand, opphavssted, materialer og alle dets bevegelser innenfor eller utenfor museet, for eksempel når det er til utlån.

 • Gi råd om lån av kunstverk til utstillinger

  Ved å samarbeide med kuratorer og samleradministratorer på et museum evaluerer en registrator tilstanden til kunstobjekter for utstilling eller låneformål. Registratoren avgjør også om et kunstverk vil kunne tåle belastningen ved reise eller utstilling.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Administrere lån

  Evaluere og godkjenne eller avvise kommersielle lån, eiendomslån og kredittlån. Følge opp statusen til lånene og gi råd til låntakere om finansiell status og betalingsmetoder.

 • Sørge for utstillingens sikkerhet

  Ivareta sikkerheten for utstillingsmiljøer og artefakter ved bruk av sikkerhetsinnretninger.

 • Jobbe selvstendig med utstillinger

  Jobbe selvstendig med utviklingen av et rammeverk for kunstneriske prosjekter, for eksempel steder og arbeidsflyter.

 • Overvåke artefaktforflytning

  Føre tilsyn med enhver bevegelse av museumsgjenstander og ivareta deres sikkerhet.

 • Vurdere gjenstanders tilstand

  Samarbeide med innsamlingsleder eller konservator for å evaluere og dokumentere tilstanden til et museumsobjekt for et lån eller en utstilling.

 • Levere korrespondanse

  Distribuere postkorrespondanse, aviser, pakker og private meldinger til kunder.

 • Gi råd om overholdelse av regjeringens politikk

  Gi organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sin overholdelse lover og regler de er pålagt å følge, og treffe de tiltak som må til for å sikre fullstendig overholdelse.

 • Gi råd om skattepolitikk

  Gi råd til tjenestemenn om endringer i retningslinjer og framgangsmåter for skatt og om gjennomføring av ny politikk på nasjonalt og lokalt plan.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Utarbeide tilstandsrapporter

  Dokumentere tilstanden til kunstverk før og etter bevegelse og manipulasjon.

 • Implementere risikostyring for kunstverk

  En registrar fastslår risikofaktorer for en kunstsamling og reduserer dem. Risikofaktorer for kunst inkluderer vandalisme, tyveri, skadedyr, nødssituasjoner og naturkatastrofer. Det er registrarens ansvar å utvikle og implementere strategier for å minimere disse farene.

 • Gi råd om kunsthåndtering

  Gi museumsmedarbeidere og teknikere råd og instruksjoner om hvordan de skal håndtere, flytte, lagre og presentere gjenstander i henhold til deres fysiske egenskaper.

 • Utarbeide låneavtaler

  Utarbeide låneavtaler. Forstå og gjennomføre tilhørende forsikringsvilkår.

Source: Sisyphus ODB