Yrke kurator for museum eller galleri

Kuratorer for museum eller galleri organiserer og viser kunstverk og artefakter. De arbeider i og for museer, kunstgallerier, museer for vitenskap eller historie, biblioteker og arkiver, og i andre kulturinstitusjoner. Kuratorer for museum eller galleri arbeider vanligvis på områder innen kunstneriske og kulturelle utstillinger og alle typer arrangementer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Kulturelle prosjekter

  Formål, organisering og forvaltning av kulturprosjekter og tilknyttede innsamlingsaksjoner.

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Arverådspraksis

  Prinsipper og tilnærming for å behandle arv på riktig måte i et prosjekt for ikke å gjøre skade, og om mulig forbedre forholdene.

 • Kunsthistoriske verdier

  De historiske og kunstneriske verdiene underforstått i eksempler på ens kunstgren.

 • Kunstsamlinger

  Samling av malerier, skulpturer, trykk, tegninger og andre kunstverk som utgjør samlingene på et museum samt nye samlinger som kan være av interesse for et museum eller et kunstgalleri.

Ferdigheter

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Gi prosjektinformasjon om utstillinger

  Gi opplysninger om utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av utstillinger og andre kunstneriske prosjekter.

 • Jobbe selvstendig med utstillinger

  Jobbe selvstendig med utviklingen av et rammeverk for kunstneriske prosjekter, for eksempel steder og arbeidsflyter.

 • Presentere utstilling

  Presentere en utstilling og gi utdanningsforedrag på en forståelig måte som er attraktivt for publikum.

 • Planlegge ressurstildeling

  Planlegge framtidige ressursbehov, for eksempel tid, penger og konkrete prosessressurser.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Organisere en utstilling

  Organisere og bygge en utstilling på en strategisk måte som gjør kunsten mer tilgjengelig for offentligheten.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Reklamere for en kunstsamling

  Skrive kataloger, forskningsdokumenter, artikler, rapporter, retningslinjer, standarder og søknader om prosjekttilskudd.

 • Sørge for utstillingens sikkerhet

  Ivareta sikkerheten for utstillingsmiljøer og artefakter ved bruk av sikkerhetsinnretninger.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Skape nye konsepter

  Finne frem til nye konsepter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Vurdere kunstkvalitet

  Korrekt vurdere kvaliteten på kunstgjenstander, artefakter, fotografier og dokumenter.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Jobbe på en organisert måte

  Være fokusert på det aktuelle prosjektet til enhver tid. Organisere, administrer tidene, planlegge, avtale og overholde frister.

 • Veilede ansatte

  Opprettholde og forbedre prestasjonen til de ansattes ved å gi enkeltpersoner eller grupper råd om hvordan de kan optimalisere bestemte metoder, ferdigheter eller evner, ved hjelp av tilpassede lærestiler og metoder. Veilede nyansatte og hjelpe dem med å lære seg nye forretningssystemer.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

Source: Sisyphus ODB