Yrke kvalitetsingeniør

Kvalitetsingeniører definerer kvalitetsstandarder for framstilling av produkter eller tjenester. De kontrollerer at produktene og tjenestene er i samsvar med kvalitetsstandarder, og de samordner kvalitetsforbedringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Testprosedyrer

  Metoder for å produsere resultater i vitenskap eller ingeniørteknikk, f.eks. fysiske, kjemiske eller statistiske tester.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ferdigheter

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Definere kvalitetsstandarder

  Definere kvalitetsstandarder i samarbeid med ledere og kvalitetseksperter for å sikre overholdelse av regelverket og for å bidra til å oppfylle kundenes krav.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Anbefale produktforbedringer

  Anbefale produktforbedringer og prosessforbedringer.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Støtte implementering av kvalitetsstyringssystemer

  Fremme innføring av nye forretningsmodeller for å bidra til å oppnå kvalitetsstandarder, som forbedring av organisasjonsstruktur eller utvikling av nye prosedyrer for kvalitetsfeil.

 • Identifisere forbedringstiltak

  Realisere mulige forbedringer av prosesser for å øke produktiviteten, forbedre effektiviteten, øke kvaliteten og effektivisere prosedyrene.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

Source: Sisyphus ODB