Yrke kvalitetsinspektør, bygg- og anleggsvirksomhet

Kvalitetsinspektører innen bygg- og anleggsvirksomhet overvåker virksomheten på større anlegg, for å sikre at alt skjer i samsvar med standarder og spesifikasjoner. De ser etter sikkerhetsproblemer og tar prøver av produkter for å teste samsvar med standarder og spesifikasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Konstruksjonsproduktregulering

  Forskrift om kvalitetsstandarder for byggevarer anvendt i hele Den europeiske union.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Behandle inngående byggeforsyningsartikler

  Motta forsyninger for bygge- og anleggsvirksomhet, håndtere transaksjonen og føre inn forsyninger i det interne administrasjonssystemet.

 • Sjekke kompatibiliteten til materialer

  Kontrollere at materialer er egnet til å brukes sammen, og om det foreligger noen forutsigbar interferens.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Overvåke byggeplass

  Holde oversikt over hva som skjer på byggeplassen til enhver tid. Identifisere hvem som er til stede, og hvilket trinn i byggearbeidet hver arbeider befinner seg i.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Gjenkjenne tegn på treråte

  Sjekke om et treelement viser tegn på råte. Inspisere treet med øret ved å teste hvilken lyd det lager ved slag. Se etter visuelle tegn på råte.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Teste konstruksjonsprøver

  Velge stikkprøver fra et parti byggematerialer, teste kvaliteten visuelt og bruke flere tester til å måle relevante egenskaper.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Gi råd om konstruksjonsmaterialer

  Gi råd om og teste et bredt spekter av byggematerialer.

Source: Sisyphus ODB