Yrke kvalitetsinspektør innen akvakultur

Kvalitetsinspektører innen akvakultur fastsetter standarder og policyer for kvalitetskontroll av produksjon av akvatiske organismer. De tester og inspiserer beholdningen i henhold til prinsipper for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) og sikkerhetsforskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvaliteten til fiskeprodukter

  Faktorer som påvirker kvaliteten på fiskeprodukter. For eksempel kan det være forskjeller mellom arten, virkningen av fiskeutstyret og parasitter for bevaring av kvaliteten.

 • Sjømatbehandling

  Prosess der alle finnefisker, krepsdyr, mollusker og andre former for liv i vann (inkludert blekksprut, havskilpadde, maneter, sjøpølse, og sjøpiggsvin og rognen fra slike dyr), som ikke er fugler eller pattedyr, avles for menneskelig forbruk.

 • Kvalitetsstandarder som gjelder for akvakulturprodukter

  Kvalitetsbaserte ordninger, etikett-rouge, ISO-systemer, HACCP-framgangsmåter, bio-/organisk status, sporbarhetsmerking.

 • Sporbarhet i næringsmiddelindustrien

  Sporbare tiltak for å svare på potensielle risikoer som kan oppstå i næringsmidler og fôr for å sikre at alle næringsmidler er trygge for mennesker.

Ferdigheter

 • Vurdere burvannkvalitet

  Analysere kvaliteten på vann ved å overvåke temperatur- og oksygentilstanden i tillegg til andre parametere.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Anvende risikostyringsprosesser

  Identifisere risiko og bruke en fremgangsmåte for risikostyring, for eksempel HACCP.

 • Sikre etterlevelse av akvakulturstandarder

  Sikre at driften er i samsvar med standarder for bærekraftig akvakultur.

 • Gi råd om forsyningskjeden med akvakulturprodukter

  Gi støtte og råd om aktiviteter knyttet til forsyningskjeden for akvakultur, for eksempel emballasjedesign og logistikk.

 • Utføre matrisikoanalyse

  Utføre matrisikoanalyse for å sikre matsikkerhet.

 • Utføre HACCP-inspeksjoner for akvatiske organismer

  Føre tilsyn med og inspisere slaktede akvatiske organismer for å avgjøre om de er rene og derfor kvalifiserte til å ha inspeksjonsmerke. Kontrollere at virksomheten følger kontrollplanen for HIMP-prosessen, der ansatte i virksomheten sorterer akseptable og uakseptable produkter og deler.

 • Implementere kvalitetsstyringssystemer

  Implementere kvalitetssystemer og prosedyrer, for eksempel ISO-systemer.

 • Implementere sporbarhetssystemer

  Implementere sporbarhetssystemer for ulike vannressursarter.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Gjennomføre forbedringer for arbeidsaktiviteter

  Gi anbefalinger for å forbedre arbeidsaktiviteter.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Inspisere akvakulturutstyr

  Inspisere verktøy og maskiner for innhøsting av akvakultur for å sikre at de fungerer som de skal.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

Source: Sisyphus ODB