Yrke kvalitetskontrollør, legemiddelindustri

Kvalitetskontrollører, legemiddelindustri utfører inspeksjoner og presisjonsmålinger for å teste og sikre kvaliteten på legemidler. De er involvert i hele utviklingsfasen for et legemiddelprodukt til det er klart til å markedsføres. Dette omfatter prosessen med å innhente lisenser for kliniske studier, gi legemiddelutviklerne informasjon om myndighetskrav og evaluere innholdet i pakningsvedlegget og annen dokumentasjon om produktet. Dessuten samler kvalitetskontrollører, legemiddelindustri inn og evaluerer informasjon om bivirkninger av produktet og kommuniserer denne kunnskapen både internt og til vedkommende myndigheter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Farmasøytiske produkter

  De farmasøytiske produktene som finnes, deres virkemåte, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Tillatelser for kontrollerte stoffer

  Lovkrav og lisenser som kreves ved håndtering av kontrollerte stoffer.

 • Farmasøytisk kjemi

  De kjemiske aspektene ved identifikasjon og syntetisk endring av kjemiske enheter slik de er knyttet til terapeutisk bruk. Måten ulike kjemikalier påvirker biologiske systemer på, og hvordan de kan integreres i utviklingen av legemidler.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Farmasøytisk industri

  De viktigste interessentene, selskapene og prosedyrene i den farmasøytiske industrien, og lover og regelverk som gjelder for patentering, testing, sikkerhet og markedsføring av legemidler.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Farmasøytisk lovgivning

  Europeisk og nasjonal rettslig ramme for utvikling, distribusjon og bruk av legemidler for mennesker.

 • Farmasøytisk teknologi

  Farmasøytisk teknologi er den grenen av farmasi som omhandler teknologisk design, utvikling, produksjon og evaluering av legemidler og medisinske produkter.

Ferdigheter

 • Jobbe analytisk

  Analysere informasjonsstrømmen for å rekonstruere meldinger raskt og nøyaktig. Bruke språket til å forklare samme følelser i situasjoner der det ikke finnes bestemte ord eller bokstavelige oversettelser.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Utføre produkttesting

  Se etter grunnleggende feil på bearbeidede arbeidsstykker eller produkter.

Source: Sisyphus ODB