Yrke kvalitetssjef, bygg og anlegg

Kvalitetssjefer for bygg og anlegg sørger for at kvaliteten på arbeidet oppfyller kontraktsfestede standarder og lovfestede minstekrav. De fastsetter prosedyrer for å kontrollere kvalitet, utføre inspeksjoner og foreslå løsninger på kvalitetsmangler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Total kvalitetskontroll

  Kvalitetskontrollfilosofien som forventer at hver del skal være av høyeste kvalitet, uten toleranse for materialer eller metoder under normal kvalitet. Tankemønsteret for å levere arbeid av høyeste kvalitet uten kompromisser.

 • Statistisk kvalitetskontroll

  Kvalitetskontroll ved å ta et passende antall prøver per parti for å oppnå statistisk signifikant resultat. Prøvetaking av materialene og fastsettelse av kvalitet, enten for å godta eller avvise det, eller med hensyn til å bestemme deres kvalitet.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Konstruksjonsproduktregulering

  Forskrift om kvalitetsstandarder for byggevarer anvendt i hele Den europeiske union.

 • Byggevareindustrien

  Leverandør, merker og typer produkter og varer som selges på markedet for byggevarer.

Ferdigheter

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Sjekke kompatibiliteten til materialer

  Kontrollere at materialer er egnet til å brukes sammen, og om det foreligger noen forutsigbar interferens.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Kommunisere med eksterne laboratorier

  Kommunisere med de eksterne analyselaboratoriene for å administrere den nødvendige eksterne prøvingsprosessen.

 • Skrive spesifikasjoner

  Skrive dokumentasjon der de forventede produkt- eller tjenesteegenskapene er spesifisert. Sørge for at alle de nødvendige egenskapene til produktet eller tjenesten er dekket. Balansere detaljnivået med behovet for fleksibilitet.

 • Gi råd om konstruksjonsmaterialer

  Gi råd om og teste et bredt spekter av byggematerialer.

Source: Sisyphus ODB