Yrke kvalitetssjef

Kvalitetssjefer administrerer kvaliteten på tjenester i organisasjoner som driver med næringsvirksomhet. De ivaretar kvaliteten på interne selskapsoperasjoner som standarder for kundekrav og servicekvalitet. Kvalitetssjefer følger opp selskapets resultater og gjennomfører endringer om nødvendig.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Databasekvalitetsstandarder

  Teknikker og metoder for beregning og vurdering av systemkvalitet og den samlede kvaliteten på databasen samt de fastsatte kvalitetsstandardene og forskriftene.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Forretningskunnskap

  Et foretaks funksjoner, prosesser og oppgaver som er anvendt for å utføre disse funksjonene og forholdet til disse funksjonene, prosessene og oppgavene som utføres av alle funksjoner, prosesser og oppgaver som utføres i hele foretaket.

Ferdigheter

 • Forbedre forretningsprosesser

  Optimalisere organisasjonens prosesser for å oppnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende drift for å definere og oppnå nye mål.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Overvåke lagerkvalitetskontroll

  Kontrollere den samlede produktkvaliteten før transport.

 • Lære opp personell i kvalitetsprosedyrer

  Utdanne og lære opp personell i kvalitetsprosedyrer knyttet til gruppens oppdrag.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Utføre kvalitetsrevisjoner

  Utføre regelmessige, systematiske og dokumenterte undersøkelser av et kvalitetssystem for å kontrollere samsvar med en standard basert på objektive bevis som for eksempel gjennomføringen av prosesser, effektivitet med hensyn til å oppnå kvalitetsmål og reduksjon og fjerning av kvalitetsproblemer.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Definere kvalitetsstandarder

  Definere kvalitetsstandarder i samarbeid med ledere og kvalitetseksperter for å sikre overholdelse av regelverket og for å bidra til å oppfylle kundenes krav.

Source: Sisyphus ODB