Yrke kvalitetstekniker, kjemisk produksjon

Kvalitetsteknikere innen kjemisk produksjon utfører inspeksjoner og presisjonsmålinger for å teste og sikre produktenes kvalitet ved hjelp av datakontrollerte maskiner og systemer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • God laboratoriepraksis

  Lovfestede krav og god laboratoriepraksis (GLP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Tillatelser for kontrollerte stoffer

  Lovkrav og lisenser som kreves ved håndtering av kontrollerte stoffer.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

Ferdigheter

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Formidle testresultater til andre avdelinger

  Formidle testinformasjon som testplaner, prøvetestingstatistikk og testresultater til de relevante avdelingene.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Benytte ikke-destruktiv testing av utstyr

  Bruke spesifikke, ikke-destruktive testmetoder og -utstyr som ikke skader produktet, for eksempel røntgen, ultralydtester, magnetisk partikkelinspeksjon, industriell CT-skanning og andre virkemidler, for å finne feil i og sikre kvaliteten på et produsert og et reparert produkt.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Bruke IKT-systemer

  Velge og bruke IKT-systemer til en rekke komplekse oppgaver for å kunne oppfylle en rekke ulike behov.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Følge standard prosedyrer

  Overholde og følge standardprosedyrer for drift (SOP).

 • Utføre produkttesting

  Se etter grunnleggende feil på bearbeidede arbeidsstykker eller produkter.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB