Yrke kvalitetstekniker, kjemisk produksjon

Kvalitetsteknikere innen kjemisk produksjon utfører inspeksjoner og presisjonsmålinger for å teste og sikre produktenes kvalitet ved hjelp av datakontrollerte maskiner og systemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • God laboratoriepraksis

  Lovfestede krav og god laboratoriepraksis (GLP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Tillatelser for kontrollerte stoffer

  Lovkrav og lisenser som kreves ved håndtering av kontrollerte stoffer.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

Ferdigheter

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Formidle testresultater til andre avdelinger

  Formidle testinformasjon som testplaner, prøvetestingstatistikk og testresultater til de relevante avdelingene.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Benytte ikke-destruktiv testing av utstyr

  Bruke spesifikke, ikke-destruktive testmetoder og -utstyr som ikke skader produktet, for eksempel røntgen, ultralydtester, magnetisk partikkelinspeksjon, industriell CT-skanning og andre virkemidler, for å finne feil i og sikre kvaliteten på et produsert og et reparert produkt.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Bruke IKT-systemer

  Velge og bruke IKT-systemer til en rekke komplekse oppgaver for å kunne oppfylle en rekke ulike behov.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Følge standard prosedyrer

  Overholde og følge standardprosedyrer for drift (SOP).

 • Utføre produkttesting

  Se etter grunnleggende feil på bearbeidede arbeidsstykker eller produkter.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB