Yrke kvalitetstekniker, lærvarer

Kvalitetsteknikere for lærvarer utfører oppgaver i forbindelse med kvalitetssystemet ved å kontrollere kvaliteten, utføre laboratorieundersøkelser (ferdige produkter, brukte materialer og komponenter) i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. De analyserer og tolker resultatet av laboratorietestene, klargjør rapporter, gir råd om korrigerende og forebyggende tiltak, bidrar til å oppfylle krav og mål i forbindelse med målet om kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Etterbehandlingsteknikker for fottøy

  Tilhørende maskiner, verktøy, kjemikalier og mekaniske etterbehandlingsprosedyrer innen produksjon av fottøy.

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

Ferdigheter

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Administrere fottøykvalitetssystemer

  Administrere selskapets kvalitetssystem. Utarbeide eller forbedre kvalitetshåndboken. Utføre de fastsatte kravene og målene i kvalitetssystemet. Fremme intern og ekstern kommunikasjon, herunder oppfølging av kundetilfredshet. Fastsette og kontrollere gjennomføringen av korrigerende og forebyggende tiltak. Fremme kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet og -håndboken.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Anvende kvalitetskontrollteknikker for fottøy og lærvarer

  Anvende kvalitetskontroll for fottøy og lærvarer. Analysere materialet, komponenten eller modellen ved å benytte relevante kvalitetskriterier. Vurdere materialet og andre komponenter som er mottatt fra leverandørene, eller det endelige produktet, opp mot standardene. Bruke visuell observasjon og rapportere funn. Kontrollere mengden av lær på lager. Sende inn komponenter til laboratoriekontroll når det er nødvendig. Fastsette korrigerende tiltak ved behov.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

Source: Sisyphus ODB