Yrke kvernoperatør, flytende kakaomasse

Kvernoperatører, flytende kakaomasse betjener kverner som maler knuste kakaobønner eller kakaomasse til flytende sjokolade med spesifisert konsistens. De betjener beholdere ved å skyve porter til side for å slippe ut de knuste kakaobønnene, som deretter passerer forbi kvernsteinene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kakaobønnevarianter

  Det kan være ulike typer kakao, criollo, forastero, trinitario og deres egenskaper for å forutse hvilken type sjokolade kakaoen kan gi.

 • Sjokoladetyper

  Typer sjokolade, f.eks. melkesjokolade, hvit sjokolade, mørk sjokolade, usøtet sjokolade og rå sjokolade.

Ferdigheter

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sortere kakaobønner

  Sortere kakaobønner for å velge ut passende bønner for brenning og maling. Sjekke at de valgte bønnene er i samsvar med kvalitetsstandarder. Rengjøre kakaobønner med mindre feil.

 • Støpe sjokolade

  Støpe sjokolade for å lage sjokoladebiter med en viss form. Helle flytende sjokolade i en form, og la den stivne.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Analysere tettheten til malt kakao

  Analysere tettheten til malt kakao i samsvar med kravene og produktspesifikasjonene. Bruke funnene til å fastslå hvor mye kakaoen må males for å oppnå kakaoens påkrevde finhet.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Separere biprodukter av presset kakao

  Presse kakaomasse og skille kakaosmør og kakaopulver fra hverandre.

 • Håndtere kvernemaskin

  Operere en slipemølle som maler korn, som kakaobønner eller kaffebønner, for produksjon av pulver eller masser med forskjellige konsistenser og kornstørrelser.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Forhåndsmale kakaokjerner

  Forhåndsmale kakaokjerner til en pastalignende konsistens.

Source: Sisyphus ODB