Yrke kvernoperatør, kakaobønner

Kvernoperatører, kakaobønner betjener maskiner som maler opp kakaobønner til pulver av spesifisert finhet. De bruker luftbaserte klassifiseringssystemer som sorterer pulver med utgangspunkt i tetthet. Dessuten veier, pakker og stabler de produktet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maleverksdrift

  Detaljer for freseoperasjoner knyttet til størrelse på knusing, fordeling av partikkelstørrelser og varmeutvikling. Freseprosesser for forskjellige korntyper.

Ferdigheter

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Analysere tettheten til malt kakao

  Analysere tettheten til malt kakao i samsvar med kravene og produktspesifikasjonene. Bruke funnene til å fastslå hvor mye kakaoen må males for å oppnå kakaoens påkrevde finhet.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Håndtere kvernemaskin

  Operere en slipemølle som maler korn, som kakaobønner eller kaffebønner, for produksjon av pulver eller masser med forskjellige konsistenser og kornstørrelser.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

Source: Sisyphus ODB