Yrke kystvaktmedarbeider

Kystvaktmedarbeidere patruljerer og kartlegger kyst- og havområder for å forhindre ulykker, samt utfører søke- og redningsoppdrag når det oppstår nødsituasjoner. De reagerer på nødanrop, gir råd om sikkerhetsprosedyrer og forhindrer ulykker og ulovlig aktivitet til sjøs. Kystvakten undersøker skipsaktiviteter og hjelper til under forurensning og flom.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Første respons

  Framgangsmåtene ved behandling ved sykehus i forbindelse med medisinske nødssituasjoner, f.eks. førstehjelp, gjenopplivingsmetoder, juridiske og etiske spørsmål, pasientvurdering, håndtering av sykdommer.

Ferdigheter

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Anvende første respons

  Respondere på nødssituasjoner og ta vare på pasienten på en måte som er i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter, vurdere de juridiske og etiske aspektene ved situasjonen og gi forsvarlig prehospitalbehandling.

 • Koordinere redningsoppdrag

  Koordinere redningsoppdrag i forbindelse med en katastrofe eller en ulykke, sikre at alle mulige metoder brukes til å ivareta sikkerheten til personene som reddes, og at søket er så effektivt og grundig som mulig.

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Bistå ved maritime redningsaksjoner

  Gi assistanse i forbindelse med maritime redningsoperasjoner.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Utvikle beredskapsplaner for kriser

  Utarbeide prosedyrer som beskriver spesifikke tiltak som skal iverksettes i en nødsituasjon, og ta hensyn til alle risikoer og farer som kan være involvert, og sørge for at planene er i samsvar med sikkerhetslovgivningen og representerer det tryggeste handlingsforløpet.

Source: Sisyphus ODB