Yrke lånerådgiver

Lånerådgivere vurderer og autoriserer godkjenning av lånesøknader for enkeltpersoner og foretak. De sikrer fullstendige transaksjoner mellom låneorganisasjoner, låntakere og selgere. Lånerådgivere er spesialister i forbruks-, bolig- eller næringslån.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kredittkontrollprosesser

  De ulike metodene og framgangsmåtene som anvendes for å sikre at kreditten gis til de egnede kundene, og at de betaler i tide.  

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

Ferdigheter

 • Analysere lån

  Undersøke og analysere lånene som gis til organisasjoner og enkeltpersoner gjennom ulike former for kreditt, som overtrekksbeskyttelse, eksportpakkekreditt, terminlån og kjøp av veksler.

 • Intervjue potensielle banklåntakere

  Gjennomføre intervjuer med kandidater som søker om lån til ulike formål. Stille spørsmål for å kartlegge betalingsviljen og evnen kandidatene har til å betjene lånet.

 • Analysere kredittskår

  Analysere en persons kredittopplysninger ved hjelp av kredittrapporter som skisserer en persons kreditthistorikk, for å kunne vurdere kredittverdigheten og risikoen ved å innvilge et lån til personen.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Overvåke utlånsportefølje

  Kontrollere de pågående kredittforpliktelsene med sikte på å påvise avvik knyttet til tidsplanene, refinansiering, godkjenningsgrenser osv., og identifisere urettmessige utbetalinger.

 • Undersøke kredittverdighet

  Undersøke og finne informasjon om kredittverdigheten til selskaper og virksomheter fra kredittvurderingsbyråer for å fastslå sannsynligheten for mislighold fra debitor.

 • Føre registre over klienters kreditthistorie

  Opprette og vedlikeholde kundens kreditthistorikk med relevante transaksjoner, støttedokumenter og detaljer om den økonomiske irksomheten. Sørge for at disse dokumentene er oppdatert i tilfelle analyse og offentliggjøring.

 • Informere om rentesatser

  Informere potensielle lånekunder om hvilken sats godtgjørelse for bruk av midler, for eksempel lånte penger, betales til långiveren etter, og til hvilken prosentsats lånerenten er fastsatt.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Foreta avgjørelser vedrørende lånesøknader

  Ta hensyn til risikovurderingen og -analysen og gjennomføre den endelige gjennomgåelsen av lånesøknaden for å godkjenne eller avslå lånet og sette i gang de nødvendige prosedyrene etter av avgjørelsen er tatt.

Source: Sisyphus ODB