Yrke læreplanadministrator

Læreplanadministratorer utvikler og forbedrer læreplanene for utdanningsinstitusjoner. De analyserer kvaliteten på eksisterende læreplaner og arbeider med forbedring. De kommuniserer med utdanningsspesialister for å sikre en nøyaktig analyse. De avlegger rapport om utvikling av læreplaner og utfører administrative oppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

Ferdigheter

 • Overvåke pensumimplementering

  Overvåke tiltakene som er iverksatt ved utdanningsinstitusjoner for å implementere den godkjente læringsplanen for institusjonen for å sikre etterlevelse og bruk av riktige undervisningsmetoder og ressurser.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

 • Gi råd om undervisningsmetoder

  Gi råd til utdanningsfagfolk om riktig oversetting av læreplaner til undervisningsplan, om klassestyring, om profesjonell atferd som lærer og om andre aktiviteter og metoder knyttet til undervisning.

 • Sikre overholdelse av pensum

  Sørge for at utdanningsinstitusjoner, lærere og andre utdanningspersoner følger den godkjente læreplanen under utdanningsaktiviteter og planlegging.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Utvikle pensum

  Utvikle og planlegge læringsmålene og resultatene for utdanningsinstitusjoner samt nødvendige opplæringsmetoder og mulige utdanningsressurser.

 • Evaluere utdanningsprogrammer

  Vurdere pågående opplæringsprogrammer og gi råd angående mulig optimering.

 • Analysere opplæringsmarkedet

  Analysere markedet i opplæringsbransjen med tanke på attraktivitet og med hensyn til markedsvekst, trender, størrelse og andre elementer.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Analysere læreplan

  Analysere eksisterende læreplaner for utdanningsinstitusjoner og offentlig politikk for å identifisere mangler eller problemstillinger og utvikle forbedringer.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Gi råd om timeplaner

  Analysere politiske spørsmål som påvirker studentenes opplevelse av utdanning. Gi råd om hvordan planer for bestemte kurs kan forbedres for å nå utdanningsmål, engasjere studentene og holde seg til pensum.

Source: Sisyphus ODB