Yrke løgndetektoranalytiker

Løgndetektoranalytikere klargjør enkeltpersoner til løgndetektortesting, utfører testen og tolker resultatene. De er svært opptatt av detaljer og bruker en rekke instrumenter for å overvåke respirasjons-, svette- og kardiovaskulær respons på spørsmål som stilles under prosessen. Løgndetektoranalytikere skriver rapporter på grunnlag av resultatene og kan gi vitneutsagn i en rettssal.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Psykofysiologi

  Studie som undersøker relasjonen mellom hjerne og kropp. Med andre undersøker dette studiet den fysiske responsen på tanker og følelser.

 • Rettsteknisk etterretning

  Prosedyrer og metoder for innsamling og analyse av rettsteknisk etterretning og data for etterforskningsformål.

Ferdigheter

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Dokumentere intervjuer

  Registrere, skrive og ta opp svar og informasjon samlet inn under intervjuer med sikte på behandling og analysering ved bruk av stenografi eller teknisk utstyr.

 • Bruke teknologi for kriminaltekniske undersøkelser

  Benytte spesialiserte verktøy som brukes til kriminaltekniske undersøkelser.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Vurdere karakter

  Vurdere hvordan en person kommer til å reagere, verbalt eller fysisk, i en bestemt situasjon eller i forbindelse med en bestemt hendelse.

 • Analysere juridiske bevis

  Analysere bevis, for eksempel bevis i straffesaker, prosessdokumenter i en sak eller annen dokumentasjon som kan anses som bevis, for å få et godt overblikk over saken og løse den.

 • Utføre og vedlikeholde profesjonell administrasjon

  Arkivere og organisere profesjonelle administrasjonsdokumenter grundig, føre kundejournaler, fylle ut skjemaer eller loggbøker og klargjøre dokumenter om virksomhetsrelaterte saker.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Utvise sikker fremtreden

  Vise grader av modenhet ved å forstå egne kvaliteter og evner som kan være kilder til sikker fremtreden i ulike situasjoner.

 • Observere menneskelig oppførsel

  Lage detaljerte merknader ved å observere hvordan mennesker samarbeider med og reagerer på hverandre, gjenstander, begreper, ideer, tro og systemer, for å avdekke mønstre og tendenser.

 • Administrere tester

  Utvikle, iverksette og vurdere et sett med tester som er relevante for dine aktiviteter eller for personene som har gjennomført testene.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

Source: Sisyphus ODB