Yrke laboratoriesjef innen helsesektoren

Laboratoriesjefer innen helsesektoren overvåker den daglige driften av et medisinsk laboratorium. De forvalter medarbeidere og kommuniserer aktivitetsplanen. De følger opp og sikrer at all laboratoriedrift utføres i henhold til spesifikasjoner, ordner nødvendig laboratorieutstyr og sikrer at relevante HMS-standarder følges. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Diagnostiske metoder på medisinsk laboratorium

  De forskjellige typene diagnostiske metoder i det medisinske laboratoriet, som klinisk-kjemiske metoder, immun-hermatologiske metoder, histologiske metoder, cytologiske metoder og mikrobiologiske metoder.

 • Medisinsk laboratorieteknologi

  De forskjellige typer og bruk av teknologi og utstyr som brukes i medisinske laboratorier for å foreta prøver for å identifisere mulige stoffer med hensyn til sykdom.

Ferdigheter

 • Lage tidsplan

  Lage tidsplaner, herunder prosedyrer, avtaler og arbeidstid.

 • Inspisere utstyr

  Starte og stoppe utstyr; identifisere og feilsøke tekniske problemer og gjennomføre mindre reparasjoner. Overvåke kontrollutstyret for å identifisere sikkerhets- og miljøfarer.

 • Levere testresultater til medisinsk personell

  Registrere testresultater og levere dem til medisinsk personell, som bruker informasjonen til å diagnostisere og behandle sykdom hos pasientene.

 • Overvåke laboratorievirksomhet

  Føre tilsyn med personale som arbeider i et laboratorium samt overvåke at utstyr er funksjonelt og vedlikeholdt, og at prosedyrer gjennomføres i samsvar med regelverk og lovgivning.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Vedlikeholde medisinsk laboratorieutstyr

  Kontrollere det medisinske laboratorieutstyret som brukes regelmessig. Rengjøre og utføre vedlikehold ved behov.

 • Utvikle prosjektplan

  Definere prosjektgjennomføringstrinnene og opprette en tidsplan. Synkronisere nødvendige aktiviteter, og ta hensyn til produksjonselementenes sammenfall. Utarbeide en tidsplan.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Ordne reparasjon av utstyr

  Ordne reparasjon av utstyr ved behov.

 • Administrere inventar

  Styre produktbeholdningen og foreta avveininger mellom tilgjengelighet og lagerkostnad.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

 • Tolke medisinske resultater

  Tolke, integrere og anvende resultater av bildediagnostikk, laboratorietester og andre undersøkelser som en del av vurderingen av pasienten, i samråd med annet helsepersonell.

 • Tolke medisinske bilder

  Analysere medisinske bilder for å diagnostisere sykdommer og skader.

Source: Sisyphus ODB