Yrke laboratorietekniker, asfalt

Laboratorieteknikere for asfalt utfører inspeksjoner av asfalt og relaterte råmaterialer og laboratorieundersøkelser, for å sikre at produktene er av høy kvalitet. De deltar i å komme med løsninger på tekniske spørsmål på byggeplasser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Asfaltblandinger

  Egenskaper, fordeler og ulemper med asfalt eller andre blandinger, f.eks. Marshall- og Superpave-blandinger, og måten de best anvendes på.

Ferdigheter

 • Overvåke laboratorievirksomhet

  Føre tilsyn med personale som arbeider i et laboratorium samt overvåke at utstyr er funksjonelt og vedlikeholdt, og at prosedyrer gjennomføres i samsvar med regelverk og lovgivning.

 • Kjøre laboratoriesimuleringer

  Kjøre simuleringer av prototyper, systemer eller nylig utviklede kjemiske produkter ved hjelp av laboratorieutstyr.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Inspisere asfalt

  Inspisere legging av asfalt, sikre at spesifikasjonene oppfylles, og at asfalten ikke renner.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Teste betong

  Teste betongens hardhet slik at den er i henhold til spesifikasjoner og klar til å fjernes fra støpeformer.

 • Overvåke plassvedlikehold

  Overvåke rengjøring og vedlikehold av et anlegg for å sikre at det er formålstjenlig.

Source: Sisyphus ODB