Yrke laboratorietekniker, kvalitetskontroll av lærvarer

Laboratorieteknikere for kvalitetskontroll av lærvarer utfører laboratorieundersøkelser i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Under laboratorieundersøkelser skal de klargjøre prøver, ta seg av testprosedyrer, analyse og tolkning av resultatene og sammenligning med retningslinjer og standarder, og klargjøre rapporter. De fungerer som et bindeledd til eksterne laboratorier ved tester som ikke kan utføres internet i selskapet. De foreslår korrigerende og forebyggende tiltak.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

Ferdigheter

 • Administrere fottøykvalitetssystemer

  Administrere selskapets kvalitetssystem. Utarbeide eller forbedre kvalitetshåndboken. Utføre de fastsatte kravene og målene i kvalitetssystemet. Fremme intern og ekstern kommunikasjon, herunder oppfølging av kundetilfredshet. Fastsette og kontrollere gjennomføringen av korrigerende og forebyggende tiltak. Fremme kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet og -håndboken.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Utføre laboratorietester på sko eller skinnvarer

  Gjennomføre laboratorietester for å kontrollere kvaliteten på fottøy, lærvarer eller materialer eller komponenter i disse, i henhold til nasjonale eller internasjonale standarder. Klargjøre prøver og prosedyrer. Analysere og tolke testresultater og utarbeidede rapporter. Samarbeide med utkontraktert laboratorier.

 • Anvende kvalitetskontrollteknikker for fottøy og lærvarer

  Anvende kvalitetskontroll for fottøy og lærvarer. Analysere materialet, komponenten eller modellen ved å benytte relevante kvalitetskriterier. Vurdere materialet og andre komponenter som er mottatt fra leverandørene, eller det endelige produktet, opp mot standardene. Bruke visuell observasjon og rapportere funn. Kontrollere mengden av lær på lager. Sende inn komponenter til laboratoriekontroll når det er nødvendig. Fastsette korrigerende tiltak ved behov.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

Source: Sisyphus ODB