Yrke laboratorietekniker innen botanikk

Laboratorieteknikere innen botanikk gir teknisk bistand ved forskning på og testing av ulike plantearter, for å overvåke egenskaper, for eksempel vekst og struktur. De samler inn og analyserer data, ved hjelp av laboratorieutstyr, setter sammen rapporter og vedlikeholder laboratoriebeholdningen. Laboratorieteknikere innen botanikk studerer også planter for å finne ut hvordan de kan brukes innen medisin, mat og materialer og på andre områder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Planteegenskaper

  Variasjoner, egenskaper, strukturelle og funksjonelle funksjoner ved planter, avhengig av habitat.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Botanikk

  Taksonomien eller klassifiseringen av planteliv, fylogeni og evolusjon, anatomi og morfologi, og fysiologi.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Laboratorieutstyr

  Verktøy og utstyr som brukes av forskere og andre vitenskapelige fagfolk i et laboratorium.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

Ferdigheter

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Bruke laboratorieutstyr

  Bruke laboratorieutstyr korrekt under arbeid i et laboratorium.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Administrere inventar

  Styre produktbeholdningen og foreta avveininger mellom tilgjengelighet og lagerkostnad.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Analysere eksperimentelle laboratoriedata

  Analysere eksperimentelle data og tolke resultatene, og skrive rapporter og sammendrag av funn

 • Bistå i å produsere laboratoriedokumentasjon

  Bistå i dokumentasjon av laboratoriearbeid, med særlig vekt på retningslinjer og standardiserte driftsprosedyrer.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

Source: Sisyphus ODB