Yrke lageroperatør, klær

Lageroperatører, klær har ansvar for lagring av tekstilstoffer, tilbehør og komponenter til klesproduksjon. De sikrer at alle komponentene som er nødvendige for klesproduksjon, er klare til bruk i produksjonskjeden ved å klassifisere og registrere den kjøpte komponenten, utarbeide kjøpsprognoser og distribuere dem på tvers av forskjellige avdelinger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Standardsystemer for klesstørrelser

  Standarddimensjoner for klær som utvikles i ulike land. Forskjeller mellom systemer og standarder for de ulike landene, utviklingen av systemene i henhold til den vitenskapelige formen på menneskekroppen og bruken av disse i klesindustrien.

Ferdigheter

 • Utføre lageroperasjoner

  Gjennomføre operasjoner som utføres i lagre, som emballering, løfting, stabling av varer, sortering, lasting og lossing av gods fra varebiler, lastebiler, vogner, skip eller fly.

 • Pakke varer

  Pakke ulike typer varer, for eksempel ferdig produserte produkter eller varer i bruk. Pakke varer for hånd i kasser, poser og andre typer beholdere.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

Source: Sisyphus ODB