Yrke lagersjef, råvarer

Lagersjefer, råvarer organiserer og overvåker mottak og lagring av råvarer på lageret i henhold til de nødvendige forhold. De overvåker lagernivåene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • De fysisk-kjemiske egenskapene til skinn

  Kvalitet på skinn og hud er definert ved hjelp av organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kjemiske egenskaper (dvs. fuktighet, struktur på dermis, prosent av fett og kollagen). Hver type skinn/hud har spesifikke fysiske og kjemiske egenskaper som påvirker typen garving samt best egnet bruk av læret.

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • De fysisk-kjemiske egenskapene til skorpelær

  Egenskaper, fysiske og kjemiske, til halvfabrikater av lær som allerede har vært gjenstand for garving. Disse egenskapene varierer avhengig av animalsk opprinnelse og tidligere produksjonsprosesser.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

Ferdigheter

 • Identifisere defekter på råskinn

  Analysere, identifisere og vurdere mulige mangler ved ugarvet skinn eller råskinn. Mangler kan være naturlige (for eksempel parasittisk skade), forårsaket av dårlig praksis på gården, under transport, på slakteriet (for eksempel uriktig slakting, defekter før slakting, urettmessig oppbevaring eller komme fra fremstillingsprosessen. Klassifiseringen av hud/skinn og oppdeling av disse i «utvalg» er basert på manglenes natur, størrelse og plassering. Utvelgelsesklassen avgjør behandlingstype og produkttype.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

 • Ivareta lageroperasjoner

  Ivareta lageroperasjoner som levering av bestillinger og vedlikehold av lager. Kontrollere sikkerhet og risikoforebygging på lageret. Følge planer for å maksimere effektivitet i forsyningskjeden.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Kjøpe råstofforsyning

  Administrere logistikken for innkjøp av råmaterialer til garveriet og sørge for at driften av garveriet skjer på en mest mulig effektiv måte og oppfyller kundenes krav.

 • Administrere inventar

  Styre produktbeholdningen og foreta avveininger mellom tilgjengelighet og lagerkostnad.

 • Føre inventarliste over varer i produksjon

  Føre inventarliste over varer, uavhengig av om de er på forstadiet (altså råmaterialer), mellomstadiet eller sluttstadiet (altså ferdige produkter). Telle varer og lagre dem for etterfølgende produksjons- og distribusjonsaktiviteter.

 • Utføre arbeidsinstruksjoner

  Forstå, tolke og bruke arbeidsinstruksjoner på korrekt måte med hensyn til ulike oppgaver på arbeidsplassen.

 • Vedlikeholde driftsstandarder

  Sikre full overholdelse av lover og regler i forbindelse med gambling. Sikre at alt personell og alle ledere innen spillvirksomhet mottar regelmessig planlagt opplæring innen teknisk kompetanse og overholdelse av prosedyrer. Gjennomgå og avtale forbedringer når dette er nødvendig for revisjon innenfor ditt ansvarsområde. Sikre at alle avtalte endringer i spillprosedyrer og prosesser implementeres i sin helhet. Hindre tyveri og bedrageri (eksternt og/eller internt personell) ved å implementere prosedyrene for sikkerhetskontroll. Utarbeide nøyaktige og oppdaterte resultatrapporter i henhold til selskapets krav. Utarbeide en plan for etterfølgelse for alt spill-personell, som sikrer at ledere med tilstrekkelig opplæring og lisens er tilgjengelige for å lede avdelingen. Aktivt oppsøke og utnytte muligheter for personlig utvikling innenfor virksomheten.

Source: Sisyphus ODB