Yrke landbruksinspektør

Landbruksinspektører overvåker landbruksdrift på gårder og andre landbruksanlegg. De inspiserer aktiviteter, som HMS-tiltak, kostnader og produksjonsprosesser, for å sikre at de ansatte overholder lovgivning og standarder for virksomheten. Landbruksinspektører analyserer og rapporterer også om sine funn.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jordbruksproduksjonsprinsipper

  Prinsipper og betingelser for økologisk og bærekraftig jordbruksproduksjon.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Agronomiske produksjonsprinsipper

  De teknikker, metoder og prinsipper som gjelder for konvensjonell agronomisk produksjon.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Registrering av hendelser og ulykker

  Metoder for å rapportere hendelser og ulykker på arbeidsplassen.

Ferdigheter

 • Følge opp klagerapporter

  Følge opp klager eller ulykkesrapporter for å iverksette egnede tiltak for å løse problemer. Kontakte relevante myndigheter eller intern personale til å legge til rette for løsninger i ulike situasjoner.

 • Utføre inspeksjonsanalyse

  Undersøke og rapportere om inspeksjonsprosedyrer, teknikker, utstyr og materialer.

 • Formidle helse- og sikkerhetstiltak

  Informere om gjeldende regler, retningslinjer og tiltak for å unngå ulykker og farer på arbeidsplassen.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Håndheve sanitære prosedyrer

  Sikre standarder for hygiene og renslighet som er avgjørende for effektiv kontroll av sopp og andre parasitter under intensive kulturforhold. Følge strenge rutiner og unngå smittet fisk for å sikre at fisk og egg ikke påvirkes. Overvåke isolasjon og identifisering av agenten med spesifikt immunt antiserum.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Overvåke arbeidssted

  Regelmessig sørge for at arbeidsforholdene på et arbeidssted oppfyller HMS-krav; sikre at det foreslåtte arbeidet ikke vil utgjøre noen trussel mot andres fysiske tilstand.

Source: Sisyphus ODB