Yrke landbrukspolitisk medarbeider

Landbrukspolitiske medarbeidere analyserer og identifiserer landbrukspolitiske utfordringer og utvikler planer for forbedring og implementering av ny politikk. De skriver rapporter og presentasjoner for å kunne kommunisere og skaffe støtte til politikken fra offentlige tjenestemenn og offentligheten. De kommuniserer også med fagfolk innen landbruk, til forsknings- og informasjonsformål, og utfører administrative oppgaver.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økologiske prinsipper

  Forståelsen av hvordan et økosystem fungerer og dets forhold til miljøplanlegging og utforming.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Lovgivning i landbruket

  Organ i regional, nasjonal og europeisk lovgivning som er vedtatt på området for landbruk og skogbruk med hensyn til ulike spørsmål som produktkvalitet, miljøvern og handel.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Agronomi

  Studien av kombinering av landbruksproduksjon og beskyttelse og regenerering av naturlig miljø. Omfatter prinsipper og metoder for kritisk utvelging og egnede metoder for anvendelse av bærekraft i landbruket.

Ferdigheter

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Fremme landbrukspolitikk

  Fremme inkludering av landbruksprogrammer på lokalt og nasjonalt nivå for å sikre støtte til landbruksutvikling og bevissthet om bærekraft.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Utvikle landbrukspolitikk

  Utvikle programmer for utvikling av nye teknologier og metoder i landbruket, samt utvikling og implementering av forbedret bærekraft og miljøbevissthet i landbruket.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

Source: Sisyphus ODB